Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Vyhlášky, opatření obecné povahy a nařízení

Seznam platných obecně závazných vyhlášek, opatření obecné povahy a nařízení:

 

Opatření obecné povahy města Šenov č. 1/2024, kterým se stanoví místní koeficient ve výši 5,0 pro vymezené nemovité věci na území města Šenov

OZV č. 1/2024 Obecně závazná vyhláška města Šenov, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o zákazu podávání a požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ze dne 8. 12. 2015

OZV č. 1/2023, o nočním klidu

OZV č. 2/2023, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Šenov

OZV č. 3/2023, o zřízení městské policie

OZV č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 5/2023 o místním poplatku ze psů

OZV č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 7/2023 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šenov

OZV č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 4/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 2/2021, o regulaci hlučných činností

OZV č. 1/2021, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

OZV č. 2/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

OZV č. 1/2017, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Šenov


Nařízení č. 1/2019, tržní řád (dokument PDF, 439 kB) (účinná od 31. 5. 2019)

Nařízení č. 2/2011, o stanovení:
A/ rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic
B/ úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(dokument PDF, 695 kB) (účinná od 28. 11. 2011)