Město Šenov

KONTAKT

Vyhlášky a nařízení


 

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení:

 

OZV č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1/2021
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

OZV-2/2021 - o regulaci hlučných činností

OZV č. 1/1992 O obecní policii (dokument PDF, 146 kB) (účinná od 16. 1. 1997)

OZV č. 3/2008 O koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (dokument PDF, 341 kB) (účinná od 1. 1. 2009)

OZV č. 5/2008 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (dokument PDF, 2 MB)  (účinná od 14. 10. 2008)

OZV č. 7/2008 O zákazu spalování uhelných kalů v malých zdrojích znečišťování ovzduší (dokument PDF, 198 kB) (účinná od 14. 10. 2008)

Nařízení č. 2/2011 o stanovení:
A/ rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic
B/ úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(dokument PDF, 695 kB) (účinná od 28. 11. 2011)

OZV č. 2/2011, kterou se vydává Požární řád Města Šenov (dokument PDF, 1 397 kB)
(účinná od 1. 1. 2012)

OZV č. 3/2013 O užívání plakátovacích ploch v majetku města (dokument PDF, 343.57 KB) (účinná od 1. 1. 2014)

OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Šenov (dokument PDF, 627 kB) (účinná od 1. 5. 2014)

OZV č. 1/2015 O užívání plakátovacích ploch v majetku města, která mění OZV č. 3/2013 (dokument PDF, 300.08 kB) (účinná od 12. 5. 2015)

OZV č. 2/2015 O zákazu podávání a požívání alkohol. nápojů na veř. prostranství (dokument PDF, 3,7 MB) (účinná od 1. 1. 2016)

OZV 1/2016 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

OZV 2/2016 O nočním klidu

OZV 1/2017  Kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Šenov

Nařízení č. 1/2019 Tržní řád (dokument PDF, 439 kB) (účinná od 31. 5. 2019)

OZV č. 1-2020 o místních poplatcích (účinná od 11. 6. 2020)

OZV č. 2-2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky (účinná od 11. 6. 2020)

OZV č. 3-2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenova (účinná od 1.1.2021)

OZV č. 4-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinná od 1.1.2021)


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz