Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Vyhlášky a nařízení

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení:

OZV č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 4/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 2/2021, o regulaci hlučných činností

OZV č. 1/2021,  zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

OZV č. 1/1992, o obecní policii (dokument PDF, 146 kB) (účinná od 16. 1. 1997)

OZV č. 5/2008, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (dokument PDF, 2 MB)  (účinná od 14. 10. 2008)

OZV č. 7/2008, o zákazu spalování uhelných kalů v malých zdrojích znečišťování ovzduší (dokument PDF, 198 kB) (účinná od 14. 10. 2008)

Nařízení č. 2/2011, o stanovení:
A/ rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic
B/ úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(dokument PDF, 695 kB) (účinná od 28. 11. 2011)

OZV č. 2/2011, kterou se vydává Požární řád města Šenov (dokument PDF, 1 397 kB)
(účinná od 1. 1. 2012)

OZV č. 3/2013, o užívání plakátovacích ploch v majetku města (dokument PDF, 343.57 KB) (účinná od 1. 1. 2014)

OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Šenov (dokument PDF, 627 kB) (účinná od 1. 5. 2014)

OZV č. 1/2015, o užívání plakátovacích ploch v majetku města, která mění OZV č. 3/2013 (dokument PDF, 300.08 kB) (účinná od 12. 5. 2015)

OZV č. 2/2015, o zákazu podávání a požívání alkohol. nápojů na veř. prostranství (dokument PDF, 3,7 MB) (účinná od 1. 1. 2016)

OZV č. 2/2016, o nočním klidu

OZV č. 1/2017, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Šenov

Nařízení č. 1/2019, tržní řád (dokument PDF, 439 kB) (účinná od 31. 5. 2019)

OZV č. 1/2020, o místních poplatcích (účinná od 11. 6. 2020)

OZV č. 2/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky (účinná od 11. 6. 2020)

 


 

Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug