Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání bude předáno k vyřízení na příslušný odbor. Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak).

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno v tabulce budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

E-mail elektronické podatelny: podatelna@mesto-senov.cz

Formáty datových zpráv: RTF, JPG, TXT, PDF, DOC, XLS

Podmínky pro elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno:

  • založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen

Více informací o elektronickém podpisu naleznete na stránkách ministerstva vnitra – elektronický podpis.