Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Životní prostředí

Třídění a recyklace odpadu

Plasty

Schéma procesu recyklace plastů

Schéma procesu recyklace plastů

Většina plastů se v současné době vyrábí z ropy a zemního plynu, v menší míře také z uhlí a biomasy. Nejčastější plastové výrobky: obaly, sáčky, láhve, hračky, sportovní zboží a domácí potřeby. Plasty odolávají také účinkům počasí, proto se často používají plastové okapy, květináče nebo odpadní trubky.

 • Vznik: v domácnostech
 • Třídění: odkládáme do žlutých separačních nádob, pokud je nádoba určena na PET láhve, nutno zmenšit objem sešlápnutím. Nevhazujte do nádob linolea,trubky z plastů,obaly znečištěné oleji,chemikáliemi, zbytky potravin!
 • Dotřiďování: třídící linka /na jednotlivé druhy- láhve, fólie, pěnový polystyrén…, odstranění nežádoucích příměsí, protože každý druh se používá k výrobě plastů, jiná úprava plastů pro prům. využití.
 • Recyklace: k recyklaci jsou vhodné téměř všechny plasty. Obaly z plastů jsou označeny značkami. Recyklace plastů je složitá, protože plastů je mnoho druhů, např. z PET láhví se hodí na výrobu vláken, z fólií opět fólie a různé pytle, pěnový polystyrén k výrobě spec.cihel, ze směsi plastů třeba zahradní nábytek, dlažba apod. Speciálně upravené plasty mohou být palivem např.v cementárnách.

Pozor: Nikdy nespalujte plasty doma v kamnech a neházejte je do ohně! V opačném případě se do vzduchu dostávají velmi nebezpečné látky!

 

Sklo

Schéma procesu recyklace skla

Schéma procesu recyklace skla

K výrobě skla se používá několik základních surovin, tj. písek, staré sklo a další přísady, které se míchají při teplotě 1500° C. Výrobky tvoří např. láhve, sklenice, tabulové sklo.

 • Vznik: v domácnostech
 • Třídění: odkládáme do zelených separačních nádob s označením.
 • Dotřiďování: speciální automatická linka (odstranění barevného skla pro výrobu bílého skla, kovových a keramických nečistot).
 • Recyklace: k recyklaci jsou vhodné láhve a sklenice a tabulové sklo. Sklo se recykluje ve sklárnách, kde se skleněná drť, která vznikne rozmělněním skla z kontejnerů přidává do výchozí směsi při výrobě nového skla (láhve na minerálky, pivo atd.).

 

Papír

Papír se vyrábí z vláken. Vlákna pro výrobu se získávají převážně ze dřeva. Papír se ovšem vyrábět i ze starého papíru, ušetří se tak mnoho stromů. Nejběžnější papírové výrobky: knihy, časopisy, noviny, papírové obaly, krabice atd.

 • Vznik: v domácnostech
 • Třídění: odkládáme do modrých separačních nádob k ukládání papírových obalů, kartónů, novin, časopisů, kancelářského papíru. Papír nesmí být mokrý, mastný, špinavý!
 • Dotřiďování: jednotlivé druhy na dotřiďovací lince, zároveň jsou odstraňovány i jiné nežádoucí odpady
 • Recyklace: papír se recykluje v papírnách, kde se z něj pomocí vody a dalších přísad opět vyrábějí papírové výrobky. Podíl papírového odpadu a lepenky činí více než polovinu suroviny použité k výrobě nového papíru. Zbytek tvoří nová vlákna ze dřeva pokácených stromů.

 

Schéma procesu recyklace papíru

Schéma procesu recyklace papíru

Schéma procesu recyklace nápojových kartonů

Schéma procesu recyklace nápojových kartonů