Město Šenov

Oficiální stránky města
3. 6. 2020
Porucha č. 89466, Šenov, Volenská

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy Číslo poruchy:  89466 Obec:  Šenov Ulice:  Volenská Skut. zahájení:  […]

Přečíst si více
2. 6. 2020
Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2019

Od 01.01.2020 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov. V souladu s touto vyhláškou bude, opět po ukončení nouzového stavu, postupně docházet k redukci velikosti individuálních odpadových nádob určených na směsný (zbytkový) […]

Přečíst si více
1. 6. 2020
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708065 ve Vaší obci / městě: Šenov Dne Od Do 17.06.2020 7:15 15:15 Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé […]

Přečíst si více
11. 5. 2020
Veřejná výzva | nabídka práce na pozici investiční technik

  Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov: Druh práce: investiční technik - příprava a realizace investic, veřejných zakázek Zařazení: odborný referent odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic, neúředník Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov […]

Přečíst si více
22. 5. 2020
Informace o ukončení omezení dopravy

  Vážení, dovolujeme si Vám tímto sdělit, že od pondělí 25. 05. 2020 již dojde k ukončení omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem. Příměstské autobusy již budou jezdit dle jízdních řádů bez dosavadních omezení provozu. Výjimkou budou linky č. 441, 442, 443 a 445 […]

Přečíst si více
13. 5. 2020
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708057 ve Vaší obci / městě: Šenov: dne 1.6.2020 od 7:15 do 15:15 Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.Upřesnění rozsahu plánovaného […]

Přečíst si více
meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@slezskabrana.cz
trash-ohomelist-altbookfacebook-squarephonegroupenvelopecomments-odatabaseuser-secret