KONTAKT

Město Šenov

Oficiální stránky města
11. 8. 2020
Přechod na DVB-T2 aktuální informace

V České republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. Po dočasném pozastavení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 aktualizovala vláda České republiky termíny pro vypínání stávajících sítí. Ve čtvrtek 27. srpna 2020 vypnou vysílání ve stávajícím standardu DVB-T na 32. kanálu vysílače Pardubice – Krásné, a na 33. kanálu vysílač Jihlava - Javořice, jejichž signál přijímá většina domácností […]

Přečíst si více
28. 7. 2020
Výlukový jízdní řád linky č. 29

Od pondělí 3. srpna 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kruhové křižovatky ul. Těšínská x Petřvaldská x Kaštanová v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 29. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Ludvíkova, Bémova a Těšínská. Na lince č. 29 budou platit výlukové jízdní […]

Přečíst si více
22. 7. 2020
Oznámení o provedení odečtů vodoměrů

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238 telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail: mepos@volny.cz   OZNÁMENÍ Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z: VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka) VEŘEJNÉHO VODOVODU […]

Přečíst si více
27. 7. 2020
Uzavírka okružní křižovatky silnic II/479 a II/473 (křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská)

Uzavírka okružní křižovatky silnic II/479 a II/473 (křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská)   Správa silnic Moravskoslezského (SSMSK) kraje v letošním roce zahájila opravu silnice II/479 (v Šenově se jedná o ulici Těšínskou) včetně rekonstrukce kruhového objezdu v místě křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská. Jelikož oprava silnice je financována pomocí dotačních titulů a platí zde podmínka několikaleté doby […]

Přečíst si více
20. 7. 2020
Nákup vozidel pro Dopravní podnik Ostrava

Dopravní podnik Ostrava, a.s. v současné době realizuje projekty na pořízení vozidel veřejné hromadné dopravy. Jedná se o následující projekty, jež budou realizovány v letech 2020 - 2022: Nákup vozidel pro DPO z IROP-1. Nákup vozidel pro DPO z IROP-2. Nákup vozidel pro DPO z IROP-3. Nákup vozidel pro DPO z IROP-4. Nákup vozidel pro DPO z IROP-5. Nákup vozidel pro DPO […]

Přečíst si více
24. 7. 2020
Mimořádné opatření č. 16/2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonč. 258/2000 Sb.) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. […]

Přečíst si více

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
searchsearch-plustrash-ohomelist-altbookindentfacebook-squarephonegroupenvelopeuser-mddatabaseuser-secretpercentuniversal-access