Město Šenov

KONTAKT

Struktura města Šenova

Vedení města

Ing. Jan Blažek

Starosta
596 805 933
jblazek@mesto-senov.cz

Ing. Tomáš Holuša

Místostarosta
596 805 934
tholusa@mesto-senov.cz

Ing. Marie Kotrová

Tajemnice
596 805 932
mkotrova@mesto-senov.cz

Martin Kretek

Městská Policie – velitel
596 805 947
mpolicie@mesto-senov.cz

Mgr. Alžběta Hrachovinová

Úsek právní a kontrolní
596 805 946
ahrachovinova@mesto-senov.cz

Mgr. Michaela Neumahr

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
michaela.neumahr
@slezskabrana.cz
Odbor správní

Ing. Blažena Preinová

úsek organizační, školství, kultury,
tělovýchovy, ochrany veř. majetku, nájmů
596 805 941
bpreinova@mesto-senov.cz

Taťána Klimasová

úsek matriky, ohlašovny, aktiv pro 
občanské záležitosti
596 805 938
tklimasova@mesto-senov.cz

Tomáš Rzyman

správce sítě
úsek správy PC sítě
596 805 957
trzyman@mesto-senov.cz

Bc. Eliška Červenková

úsek sociální péče
596 805 942
ecervenkova@mesto-senov.cz

Iva Sommerlíková

úsek administrativy KPPP,
pokladny, propagace
596 805 930
isommerlikova@mesto-senov.cz

Jana Holušová

úsek spisovny, podatelny
596 805 931
jholusova@mesto-senov.cz

Jana Duháčková

pečovatelka
596 887 566

Iva Lipinová

pečovatelka
596 887 566

Hana Harašímová

pečovatelka
596 887 566
Finanční odbor

Ing. Stanislava Hutáková

úsek městského rozpočtu
596 805 937
shutakova@mesto-senov.cz

Pavlína Fajkusová

úsek účetní evidence
596 805 935
pfajkusova@mesto-senov.cz

Ing. Jana Štixová

úsek daní a poplatků
596 805 936
jstixova@mesto-senov.cz
Odbor investic, MH a dopravy

Ing. Pavel Knop-Kostka

úsek investiční výstavby města
596 805 959
pknopkostka@mesto-senov.cz

Ing. Soňa Frýdecká

úsek MH a bezpečnosti města
596 805 943
sfrydecka@mesto-senov.cz

Mariana Musialová

úsek MH a dopravy
596 805 944
mmusialova@mesto-senov.cz

Tomáš Král

úsek přípravy a realizace
investic města
596 805 949
tkral@mesto-senov.cz

Ing. Iveta Menšíková

úsek přípravy a realizace
investic města
596 805 945
imensikova@mesto-senov.cz

Ing. Petra Slívová

příprava a zpracování žádosti o dotace
596 805 956
pslivova@mesto-senov.cz
Odbor výstavby a životního prostředí

Jarmila Míčková

úsek územního plánu a
stavebního úřadu
596 805 954
jmickova@mesto-senov.cz

Jaroslava Pituchová

úsek územního plánu a
stavebního úřadu
596 805 958
jpituchova@mesto-senov.cz

Ing. Stanislav Procházka

úsek územního plánu a stav. úřadu
596 805 958
sprochazka@mesto-senov.cz

Bc. Ida Chrástková

úsek životního prostředí,
zemědělství,vodního a lesního hospodářství
596 805 955
ichrastkova@mesto-senov.cz

Elektronická podatelna

podatelna@mesto-senov.cz

Městský úřad

meu.senov@mesto-senov.cz

Pronájem hřiště Stará škola Šenov

hristeskola@mesto-senov.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz
envelopephone