Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Struktura města Šenova

Vedení města

Ing. Tomáš Holuša

Starosta
+420 603 747 933
tholusa@mesto-senov.cz

Ing. Jan Blažek

Místostarosta
+420 733 128 292
jblazek@mesto-senov.cz

Ing. Marie Kotrová

Tajemnice
+420 774 722 040
mkotrova@mesto-senov.cz

Martin Kretek

Městská Policie – velitel
+420 604 128 113
mpolicie@mesto-senov.cz

Mgr. Alžběta Hrachovinová, LLM

Úsek právní a kontrolní
+420 774 750 722
ahrachovinova@mesto-senov.cz

JUDr. Michaela Neumahr

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
michaela@neumahr.cz
Odbor správní

Ing. Blažena Preinová

úsek organizační, školství, kultury,
tělovýchovy, ochrany veř. majetku, nájmů
+420 774 401 522
bpreinova@mesto-senov.cz

Taťána Klimasová

úsek matriky, ohlašovny, aktiv pro 
občanské záležitosti
+420 774 122 750
tklimasova@mesto-senov.cz

Tomáš Rzyman

správce sítě
úsek správy PC sítě
+420 774 412 266
trzyman@mesto-senov.cz

Bc. Eliška Červenková

úsek sociální péče
+420 774 982 292
ecervenkova@mesto-senov.cz

Iva Sommerlíková

úsek administrativy KPPP,
pokladny, oběžník
+420 774 402 276
isommerlikova@mesto-senov.cz

Jana Holušová

úsek spisovny, podatelny
+420 774 520 106
jholusova@mesto-senov.cz

Jana Duháčková

pečovatelka

Iva Lipinová

pečovatelka

Hana Harašímová

pečovatelka
Finanční odbor

Ing. Stanislava Hutáková

úsek městského rozpočtu
+420 734 753 793
shutakova@mesto-senov.cz

Pavlína Fajkusová

úsek účetní evidence
+420 774 402 228
pfajkusova@mesto-senov.cz

Petra Juráková

úsek daní a poplatků
+420 774 227 210
pjurakova@mesto-senov.cz
Odbor investic, MH a dopravy

Ing. Pavel Knop-Kostka

úsek investiční výstavby města
+420 730 102 796
pknopkostka@mesto-senov.cz

Ing. Soňa Frýdecká

úsek MH a bezpečnosti města
+420 733 128 296
sfrydecka@mesto-senov.cz

Ing. Věra Třísková

úsek MH a dopravy
+420 774 929 102
vtriskova@mesto-senov.cz

Tomáš Král

úsek přípravy a realizace
investic města
+420 733 128 295
tkral@mesto-senov.cz

Ing. Iveta Menšíková

úsek přípravy a realizace
investic města
+420 733 128 293
imensikova@mesto-senov.cz

Ing. Petra Slívová

příprava a zpracování žádosti o dotace
+420 774 417 878
pslivova@mesto-senov.cz
Odbor výstavby a životního prostředí

Jarmila Míčková

úsek územního plánu a
stavebního úřadu
+420 774 413 434
jmickova@mesto-senov.cz

Jaroslava Pituchová

úsek územního plánu a
stavebního úřadu
+420 774 058 522
jpituchova@mesto-senov.cz

Ing. Stanislav Procházka

úsek územního plánu a stav. úřadu
+420 774 154 655
sprochazka@mesto-senov.cz

Bc. Ida Chrástková

úsek životního prostředí,
zemědělství,vodního a lesního hospodářství
+420 733 605 280
ichrastkova@mesto-senov.cz

Elektronická podatelna

podatelna@mesto-senov.cz

Pronájem hřiště Stará škola Šenov

hristeskola@mesto-senov.cz
GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Příslušná osoba pro přijímání oznámení o porušení práv EU
JUDr. Michaela Neumahr
+420 606 628 664
michaela@neumahr.cz
envelopephone