Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Struktura města Šenov

Vedení města

Ing. Tomáš Holuša

starosta

Ing. Jan Blažek

místostarosta

Ing. Marie Kotrová

tajemnice

Martin Kretek

Městská policie – velitel

Mgr. Alžběta Hrachovinová, LL.M., MPA

úsek právní a kontrolní

Odbor správní

Ing. Blažena Preinová

úsek organizační, školství, kultury,
tělovýchovy, ochrany veř. majetku, nájmů

Tomáš Rzyman

webmaster, specialista kybernetické bezpečnosti,
správce sítě, specialista digitalizace veřejné správy

Taťána Klimasová

úsek matriky, ohlašovny, aktiv pro
občanské záležitosti

Bc. Eliška Červenková

úsek sociální péče

Iva Sommerlíková

úsek administrativy KPPP, pokladny, oběžník

Jana Holušová

úsek spisovny, podatelny

Jana Duháčková

pečovatelka

Barbora Fortelná

pečovatelka

Hana Harašímová

pečovatelka

Odbor investic, MH a dopravy

Ing. Pavel Knop-Kostka

úsek investiční výstavby města

Ing. Petra Slívová

příprava a zpracování žádosti o dotace

Tomáš Král

úsek přípravy a realizace investic města

Ing. Iveta Menšíková

úsek přípravy a realizace investic města

Ing. Soňa Frýdecká

úsek MH a bezpečnosti města

Ing. Věra Kupcová

úsek MH a dopravy

Tomáš Gabzdyl

úsek přípravy a realizace investic města

Finanční odbor

Ing. Stanislava Hutáková

úsek městského rozpočtu

Pavlína Fajkusová

úsek účetní evidence

Petra Juráková

úsek daní a poplatků

Odbor výstavby a životního prostředí

Jarmila Míčková

úsek územního plánu a stavebního úřadu

Jaroslava Pituchová

úsek územního plánu a stavebního úřadu

Ing. Stanislav Procházka

úsek územního plánu a stav. úřadu

Bc. Ida Chrástková

úsek životního prostředí, zemědělství, vodního a lesního hospodářství

Kontakty na město a GDPR

Elektronická podatelna

JUDr. Michaela Neumahr

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, příslušná osoba pro přijímání oznámení o porušení práv EU.

Pronájem hřiště Stará škola Šenov