Uzávěrka oběžníku je vždy do 20. dne v měsíci, oběžník vychází začátkem dalšího měsíce a je roznášen do všech RD v Šenově. Inzeráty je možné podávat jako plošné – šíře je dána 9 cm a výšku si stanoví zájemce podle velikosti. Pro šenovské občany je 1 cm2 za 10,- Kč, pro mimošenovské 15,- Kč.


Inzerci je možné podávat osobně na podatelně MěÚ nebo e-mailem isommerlikova@mesto-senov.cz.

V případě, že součásti inzerátu je logo nebo obrázek, musí být zpracován elektronicky a zaslán e-mailem.

Drobné prodeje, služby apod. je možné inzerovat v řádkové inzerci, jeden šedesátiúhozový řádek stojí 50,- Kč a každý další začínající 25,- Kč.

Do společenské rubriky mohou občané přinášet blahopřání, poděkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámečku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kč, pouze text bez foto 100,- Kč.

Platba je možná osobně, fakturou nebo složenkou. Pokud se nejedná o osobní platbu, musí být uhrazena do doby uzávěrky a předání do tisku t.j. do 20. dne v měsíci.


 

OBĚŽNÍKY 2023

Leden
Oběžník Leden 2023
Únor
Březen

OBĚŽNÍKY 2022

Leden
Únor
Březen
Duben
Oběžník duben
Květen
Oběžník Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Oběžník Září
Říjen
Oběžník Říjen 2022
Listopad
Oběžník Listopad 2022
Prosinec
Oběžník Prosinec 2022

OBĚŽNÍKY 2021

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Oběžník Červen 2021
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

OBĚŽNÍKY 2020

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

 

Archiv 2019

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen - Červen - Červenec - Srpen - Září - Říjen - Listopad - Prosinec

 


 

Archiv 2018

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen - Červen - Červenec - Srpen - Září - Říjen - Listopad - Prosinec

 


 

Archiv 2017

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen - Červen - Červenec - Srpen - Září - Říjen - Listopad - Prosinec

 


 

Archiv 2016

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen - Červen - Červenec - Srpen - Září - Říjen - Listopad - Prosinec

 


 

Archiv 2015

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen - Červen - Červenec - Srpen - Září - Říjen - Listopad - Prosinec

 


Archiv 2016

Leden - Únor - Březen - Duben - Květen - Červen - Červenec - Srpen - Září - Říjen - Listopad - Prosine