Závazná objednávka nádob k Systému separovaného sběru odpadu města Šenov