Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

2024

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
85 Oznámení o záměru města pronájmu nebytových prostor v budově situované na pozemku parc. č. 104/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 487.55 KB) OI 17.5.2024 - 3.6.2024
84 Oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 5355/2, 5357/3 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 180.31 KB) OI 17.5.2024 - 3.6.2024
83 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 6. 2024 (dokument PDF, 1.09 MB) SO 17.5.2024 - 7.6.2024
82 Veřejná výzva - obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 164.8 KB) SO 16.5.2024 - 4.6.2024
81 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Šenov - návrhu opatření obecné povahy (dokument PDF, 240.71 KB) OV 16.5.2024 - 29.6.2024
80 Oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu dne 25. 5. 2024 - akce "Májkohrátky aneb kácení máje" (dokument PDF, 473.93 KB) SO 15.5.2024 - 27.5.2024
79 Volby do EP - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (dokument PDF, 534.73 KB) SO 15.5.2024 - 9.6.2024
78 Volby do EP - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (dokument PDF, 618.64 KB) SO 15.5.2024 - 9.6.2024
77 Doručování veřejnou vyhláškou - stavba "garáže, vsakovacího systému dešťových vod, domovního rozvodu elektro" - pozemky p. č. 4299/3 a 4299/4 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 209.66 KB) OV 15.5.2024 - 31.5.2024
76 MMO - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - "Chodník v ul. Škrbeňská, úsek Frýdecká - V Úvozu, Etapa č. 2" (dokument PDF, 426.49 KB) SO 15.5.2024 - 31.5.2024
73 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Šenov za rok 2023 (dokument PDF, 191.91 KB) FO 6.5.2024 - 30.6.2025
72 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 22. 5. 2024 (dokument PDF, 315.32 KB) SO 2.5.2024 - 23.5.2024
70 FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška o zveřejnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2024 (dokument PDF, 66.68 KB) SO 30.4.2024 - 31.5.2024
69 OvaK - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 (dokument PDF, 433.28 KB) OV 30.4.2024 - 31.5.2024
68 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen (dokument PDF, 644.08 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
67 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Vodovod Šenov - Šenovská (dokument PDF, 627.33 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
66 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Vodovod Šenov - Václavovická (dokument PDF, 628.35 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
65 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Vodovod Šenov - Lapačka (dokument PDF, 651.06 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
64 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 -Šenov, prodloužení vodovodu - ul. Do Dědiny (dokument PDF, 632.2 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
63 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě (dokument PDF, 671.91 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
62 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Kanalizace Šenov - JIH (dokument PDF, 669.39 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
61 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Alejský dvůr - kanalizační stoky (dokument PDF, 641.65 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
60 Souhrn výsledků 11. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 23. 4. 2024 (dokument PDF, 177.29 KB) SO 29.4.2024 - 11.6.2024
59 MěPOS, p. o. - Oznámení o provádění odečtu stavu vodoměrů ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2024 (dokument PDF, 516.86 KB) SO 29.4.2024 - 2.6.2024
55 Volby do EP 2024 - Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí (dokument PDF, 537.87 KB) SO 22.4.2024 - 9.6.2024
54 Volby do EP 2024 - Informace o počtu a umístění volebních okrsků (dokument PDF, 609.96 KB) SO 22.4.2024 - 9.6.2024
40 Volby do EP 2024 - Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 570.5 KB) SO 28.3.2024 - 9.6.2024
34 Rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov v rámci dotačního programu "Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2024" (dokument PDF, 568.44 KB) SO 21.3.2024 - 1.8.2024
33 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Moravskoslezskému kraji SML 39/2024 (dokument PDF, 486.45 KB) FO 18.3.2024 - 19.3.2027
32 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Moravskoslezskému kraji SML 38/2024 (dokument PDF, 226.53 KB) FO 18.3.2024 - 19.3.2027
21 Rozpočtová opatření za 02/2024 (dokument PDF, 181.78 KB) FO 28.2.2024 - 1.1.2025
11 Český statistický úřad - Informace o výběrovém šetření v domácnostech (dokument PDF, 433.98 KB) SO 1.2.2024 - 23.6.2024
196 Zveřejnění rozpočtu města na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 - 2026 (dokument PDF, 197.43 KB) FO 20.12.2023 - 1.1.2025
171 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - Kotlíkové dotace 3. výzva - SML 286/2023 (dokument PDF, 226.98 KB) FO 7.11.2023 - 7.11.2026
170 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - Kotlíkové dotace 3. výzva - SML 285/2023 (dokument PDF, 214.68 KB) FO 7.11.2023 - 7.11.2026
103 Smlouva o návratné finanční výpomoci č. SML 195/2023 - Základní škola Šenov, příspěvková organizace (dokument PDF, 116.72 KB) FO 10.7.2023 - 11.7.2026
91 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. MěÚ 80/2023 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šenově u Ostravy (dokument PDF, 2.67 MB) FO 7.6.2023 - 8.6.2026
89 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. MěÚ 79/2023 - Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy (dokument PDF, 2.65 MB) FO 5.6.2023 - 6.6.2026
88 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 01882/2023/RRC - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 163.42 KB) FO 5.6.2023 - 6.6.2026
39 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 60/2023 (dokument PDF, 230.58 KB) FO 24.3.2023 - 25.3.2026
144 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 2.84 MB) FO 21.11.2022 - 22.11.2025
143 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 2.85 MB) FO 21.11.2022 - 22.11.2025
42 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 74/2022 - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 3.34 MB) FO 26.4.2022 - 27.4.2025
41 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 73/2022 -Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 5.08 MB) FO 26.4.2022 - 27.4.2025
40 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 77/2022 - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 2.11 MB) FO 26.4.2022 - 27.4.2025
24 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církvi evangelické v Šenově u Ostravy (dokument PDF, 410.96 KB) FO 16.3.2022 - 17.3.2025
150 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 371/2021 "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 632.8 KB) FO 16.12.2021 - 16.12.2024
136 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 938.42 KB) FO 22.11.2021 - 22.11.2024

Archív