Úřední deska


 

 
 
 

2020

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
84 Veřejná výzva investiční technik (dokument PDF, 209.13 KB) SO 29.5.2020 - 16.6.2020
82 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Kotlíkové dotace 3. výzva (dokument PDF, 787.23 KB) SO 27.5.2020 - 27.5.2023
81 Rozpočtové opatření Kveten 2020 (dokument PDF, 98.51 KB) SO 27.5.2020 - 31.12.2020
80 Souhrn výsledků 11. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 364.07 KB) SO 27.5.2020 - 12.6.2020
79 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (dokument PDF, 769.57 KB) SO 27.5.2020 - 11.6.2020
78 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky (dokument PDF, 105.56 KB) SO 27.5.2020 - 11.6.2020
77 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy (dokument PDF, 1.01 MB) SO 25.5.2020 - 3.6.2020
76 Zaslání seznamu nemovitých věcí (dokument PDF, 497.99 KB) SO 20.5.2020 - 31.12.2023
67 Rozpočtové opatření č. 4/2020 (dokument PDF, 82.88 KB) SO 29.4.2020 - 31.12.2020
66 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 977.7 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
65 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 937.28 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
64 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 936.35 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
63 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 959.19 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
62 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 948.52 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
61 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 941.13 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
60 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 1.08 MB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
56 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (dokument PDF, 636.35 KB) SO 22.4.2020 - 4.6.2020
48 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (dokument PDF, 9.48 MB) ŽP 8.4.2020 - 31.12.2022
43 Rozpočtové opatření č.3-2020 schválené usnesením (dokument PDF, 88.97 KB) FO 30.3.2020 - 31.12.2020
42 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020 (dokument PDF, 462.62 KB) So 26.3.2020 - 30.6.2020
41 Poplatek za odpady a ze psa - splatnost (dokument PDF, 314 KB) FO 25.3.2020 - 31.5.2020
40 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 440.07 KB) (dokument PDF, 440.07 KB) SO 23.3.2020 - 23.3.2023
32 Svazek obcí Region Slezská brána Rozpočtové opatření č.1/2020 (dokument PDF, 140.26 KB) SO 9.3.2020 - 31.12.2020
26 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 457.59 KB) FO 5.3.2020 - 6.3.2023
25 Rozpočtové opatření Únor 2020 (dokument PDF, 91.09 KB) FO 2.3.2020 - 31.12.2020
1 Schválený rozpočet města na rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2023 (dokument PDF, 113.09 KB) FO 3.1.2020 - 31.12.2020
196 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019 (kůrovcová kalamita) (dokument PDF, 309 KB) SO 10.12.2019 - 31.12.2022
185 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Sportovnímu klubu Šenov, z. s. (dokument PDF, 444.56 KB) FO 25.11.2019 - 25.11.2022
172 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" (dokument PDF, 840.98 KB) FO 11.11.2019 - 11.11.2022
51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v MSK (dokument PDF, 682.6 KB) FO 16.4.2019 - 16.4.2022
189 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.51 MB) FO 28.11.2018 - 28.11.2021
188 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.33 MB) FO 28.11.2018 - 28.11.2021
159 Smlouva o návratné finanční výpomoci (dokument PDF, 714.2 KB) SO 4.10.2018 - 4.10.2021
41 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 1.84 MB) SO 9.3.2018 - 31.12.2023

Archív


 

 
 
 
meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@slezskabrana.cz
homelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret