Úřední deska


 

 
 

2023

Evidenční čísloPísemnostOdborVystaveno
23 KVS - Nařízení státní veterinární správy o ukončení ochranného a zdolávacího opatření - aviární influenza (dokument PDF, 466.29 KB)SO 2.2.2023 - 18.2.2023
22 ČSÚ - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech (dokument PDF, 429.78 KB)SO 2.2.2023 - 19.6.2023
21 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 23. 2. 2023 (dokument PDF, 219.94 KB)SO 2.2.2023 - 24.2.2023
20 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: Štěpán Šafárik, Šenov (dokument PDF, 118.89 KB)SO 31.1.2023 - 1.3.2023
19 Rozpočtová opatření za 01/2023 (dokument PDF, 145.39 KB)FO 30.1.2023 - 1.1.2024
18 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 17. 2. 2023 (dokument PDF, 568.91 KB)SO 27.1.2023 - 18.2.2023
17 Záměr města Šenov pronajmout budovu s restaurací včetně vybavení a přilehlých pozemků (dokument PDF, 308.63 KB)OI 25.1.2023 - 18.2.2023
16 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 677.97 KB)SO 25.1.2023 - 10.2.2023
15 KVS pro MSK - Nařízení státní veterinární správy č, j. SVS/2023/009988-T - změna mimořádných veterinárních opatření - nákaza vysoce patogenní aviární influenzy (dokument PDF, 638.53 KB)SO 25.1.2023 - 10.2.2023
14 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, doručení veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu - Josef Ryška (dokument PDF, 216.74 KB)OV 23.1.2023 - 8.2.2023
13 KÚ MSK - Závěr zjišťovacího řízení záměru "I/11 Havířov - Třanovice" (dokument PDF, 972.17 KB)SO 23.1.2023 - 8.2.2023
12 Záměr města Šenov změnit Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 526/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 370.59 KB)OI 20.1.2023 - 5.2.2023
11 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 9. 2. 2023 (dokument PDF, 146.91 KB)SO 19.1.2023 - 10.2.2023
8 ÚZSVM - Aukční vyhláška - elektronická aukce prodeje nem. věcí v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 3.31 MB)SO 10.1.2023 - 10.2.2023
2 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Šenov na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2025 (dokument PDF, 157.82 KB)FO 3.1.2023 - 1.1.2024
158 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Šenov na r. 2024 - 2025 (dokument PDF, 174.8 KB)FO 19.12.2022 - 1.1.2024
157 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Šenov na rok 2023 (dokument PDF, 245.99 KB)FO 19.12.2022 - 1.1.2024
144 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 2.84 MB)FO 21.11.2022 - 22.11.2025
143 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 2.85 MB)FO 21.11.2022 - 22.11.2025
139 Podmínky programu "PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2023" (dokument PDF, 2.94 MB)SO 10.11.2022 - 1.3.2023
138 MZ - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna opatření č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 (dokument PDF, 11.65 MB)OV 4.11.2022 - 1.1.2024
108 ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitých věcí podle § 65 z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke dni 1. 8. 2022 (dokument PDF, 1.37 MB)SO 24.8.2022 - 1.1.2024
42 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 74/2022 - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 3.34 MB)FO 26.4.2022 - 27.4.2025
41 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 73/2022 -Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 5.08 MB)FO 26.4.2022 - 27.4.2025
40 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 77/2022 - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 2.11 MB)FO 26.4.2022 - 27.4.2025
24 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církvi evangelické v Šenově u Ostravy (dokument PDF, 410.96 KB)FO 16.3.2022 - 17.3.2025
150 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 371/2021 "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 632.8 KB)FO 16.12.2021 - 16.12.2024
136 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 938.42 KB)FO 22.11.2021 - 22.11.2024
50 Smlouva o návratné finanční výpomoci ZŠ č. 110/2021 (dokument PDF, 428.84 KB)FO 18.5.2021 - 18.5.2024
49 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 109/2021 FS ČCE (dokument PDF, 410.76 KB)FO 18.5.2021 - 18.5.2024
40 Kotlíkové dotace 3. výzva – sml. 34/2021 (dokument PDF, 455.39 KB)FO 27.4.2021 - 27.4.2024
38 Kotlíkové dotace 3. výzva – sml. č. 33/2021 (dokument PDF, 385.77 KB)FO 26.4.2021 - 27.4.2024
158 Kotlíkové dotace – 3. výzva (dokument PDF, 360.2 KB)SO 18.11.2020 - 18.11.2023
155 Kotlíková dotace 2. výzva (dokument PDF, 326.35 KB)SO 11.11.2020 - 11.11.2023
89 Kotlíkové dotace v MS kraji - 2. výzva (dokument PDF, 823.72 KB)SO 4.6.2020 - 4.6.2023
82 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Kotlíkové dotace 3. výzva (dokument PDF, 787.23 KB)SO 27.5.2020 - 27.5.2023
40 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 440.07 KB)SO 23.3.2020 - 23.3.2023
26 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 457.59 KB)FO 5.3.2020 - 6.3.2023

Archív