Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Povinné informace


Zde naleznete povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace jsou strukturovány dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název
Město Šenov

2. Důvod a způsob založení
Město Šenov (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.Posláním města je péče o všestranný rozvoje svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo a rada
Organizační řád Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 5,55 MB)
Organizační struktura k 1.1.2023 - PDF
Organizační struktura k 1.1.2023 - DOC

4. Kontaktní údaje

Veškeré kontakty naleznete zde: https://mesto-senov.cz/kontakty/

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
Šenov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Středa8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek8:00 – 11:30

4.4 Telefonní čísla
596 805 931

4.5 Adresa internetové stránky
www.mesto-senov.cz

4.6 Adresa podatelny
Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

4.7Adresa e-podatelny
podatelna@mesto-senov.cz

4.8 Datová schránka
zznbfqm

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1682036389/0800

6. IČO
00297291

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00297291

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů  

Akční plán investičních akcí v roce 2023
Akční plán investičních akcí připravovaných v roce 2022
Akční plán investičních akcí připravovaných v roce 2021
Akční plán investičních akcí připravovaných v roce 2020
Akční plán investičních akcí připravovaných v roce 2019
Akční plán investičních akcí připravovaných v roce 2017
Akční plán investičních akcí připravovaných v roce 2018

Strategie bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov 2023 - 2030
Strategicky plán_rozvoje_sportu_v_Šenově_do_roku_2023 PDF
Strategický plán rozvoje města Šenov 2016 - 2023
Strategicky-plán rozvoje města Šenov 2007 - 2015

Vyhodnocení strategie k 31.12.2022
Vyhodnocení strategie k 31.12.2021

8.2 Rozpočet
Monitor státní pokladny

Rozpočet města Šenov na rok 2023
Rozpočet města Šenov na rok 2022
Rozpočet města Šenov na rok 2021

Schválený závěrečný účet 2021
Závěrečný účet za rok 2020
Závěrečný účet za rok 2019

9. Žádosti o informace

Město Šenov zveřejňuje informace následujícími způsoby:
 • na úřední desce – u městského úřadu.
 • na internetové stránce:www.mesto-senov.cz.
 • informace lze dále získat v kancelářích městského úřadu v úředních hodinách.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • Ústně
  osobně na Městském úřadu v Šenově v úředních hodinách
  telefonicky na tel. č.: 596 805 931
  na telefonních číslech jednotlivých zaměstnanců Městského úřadu Šenov
 • Písemně
  na adrese: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
  elektronickou podatelnou : podatelna@mesto-senov.cz
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Postup pro podávání žádostí o informace

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přístup k informacím
Přehled přijatých zákonů, jimiž se řídí orgány města při své činnosti

11.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky a nařízení obce

12 Úhrady za poskytování informací
Formuláře

12.1 Sazebník za poskytování informací
Sazebník úhrad 2023
Sazebník úhrad 2022

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu nejsou uplatňována.

13. Licenční smlouvy
Licenční smlouvy nejsou uzavřeny.

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva ze rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017

 


 

Opravné prostředky
Postup podávání opravných prostředků proti rozhodnutí povinné subjektu

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Poradna občana

Odpověď na žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb.
Odpovědi na dotazy

Informace o kontrolách dle zákona č. 255/2012 Sb.
Souhrnná zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2022
Souhrnná zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol 2021

GDPR
Informace o ochraně osobních údajů
Informace pro zaměstnance a uchazeče
Oznámení o zřízení vnitřního oznamovacího systému pro přijímání oznámení o porušení práv EU