Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Povinné informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace jsou strukturovány dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Název

Město Šenov

2. Důvod a způsob založení

Město Šenov (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.Posláním města je péče o všestranný rozvoje svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

4. Kontaktní údaje

Veškeré kontakty naleznete zde: https://mesto-senov.cz/kontakty/

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: od 8:00 do 11:30 - od 12:30 do 17:00
Středa: od 8:00 do 11:30 - od 12:30 do 17:00
Čtvrtek: od 8:00 do 11:30

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 596 887 147
mobil: +420 774 520 106

4.5 Adresa internetové stránky

https://mesto-senov.cz/

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@mesto-senov.cz

4.8 Datová schránka

zznbfqm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1682036389/0800

6. IČO

00297291

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00297291

9. Žádosti o informace

Město Šenov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Na úřední desce u městského úřadu.
Na webových stránkách města: https://mesto-senov.cz/uredni-deska/
Na telefonních číslech jednotlivých zaměstnanců Městského úřadu Šenov: https://mesto-senov.cz/kontakty/

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby

Ústně:
Osobně na Městském úřadu v Šenově v úředních hodinách.
Telefonicky na: pevná linka: +420 596 887 147 mobil: +420 774 520 106
Osobně na Městském úřadu v Šenově v úředních hodinách.
Písemně:
Na adrese: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
Elektronickou podatelnou: podatelna@mesto-senov.cz
Datovou schránkou: zznbfqm

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup pro podávání žádostí o informace

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přístup k informacímPřehled přijatých zákonů, jimiž se řídí orgány města při své činnosti

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

12 Úhrady za poskytování informací

Formuláře

12.1 Sazebník za poskytování informací

Sazebník úhrad 2024
Sazebník úhrad 2023
Sazebník úhrad 2022

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu nejsou uplatňována.

13. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nejsou uzavřeny.

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence