Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Smyslem projektu je dát veřejnosti možnost získat ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Pracoviště Czech Point nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výpisu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výpis se stává veřejnou listinou. Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výpis.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují výpisy z veřejných i neveřejných evidencí.

Webové stránky: www.czechpoint.cz

 

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí (Pro podrobnější nahlížení do katastru nebo získání snímků katastrálních map je nutné se obrátit na katastrální úřad)
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Registr účastníků provozu autovraků MAISOH
 • Insolvenční rejstřík

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. Výpisy jsou vydávány na Městském úřadě v Šenově – správní odbor, 2. nadzemní patro, kancelář č. 226.

Typ evidencePožadované údaje
Obchodní rejstříkIČ Subjektu
Živnostenský rejstříkIČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostíNázev katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 

 

IČ organizace(Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.)

Registr účastníků provozu autovraků MA ISOH

 

Czech POINT zde autorizuje kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Insolvenční rejstřík

 

IČ organizace (hledání příslušné organizace)
osobní údaje (konkrétní osoba)

 

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Výpis z rejstříku trestů (dále jen RT)
  Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
  Výše uvedený výpis je vydáván na Městském úřadě v Šenově, správní odbor – 2. nadzemní patro, kancelář č. 226.
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  – z Centrálního registru řidičů, o který lze zažádat na základě novely zákona č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu). O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Pro získání tohoto výpisu je potřeba pouze předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  Výše uvedený výpis je vydáván na Městském úřadě v Šenově, správní odbor – 2. nadzemní patro, kancelář č. 226.

 

Ceník

EvidenceCena za první stranuCena za každou další započatou stranu
Obchodní rejstřík100,- Kč50,- Kč
Živnostenský rejstřík100,- Kč50,- Kč
Katastr nemovitostí100,- Kč50,- Kč
Rejstřík trestů100,- Kč0,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče100,- Kč50,- Kč
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů100,- Kč50,- Kč
Registr účastníků provozu autovraků100,- Kč50,- Kč
Insolvenční rejstřík100,- Kč50,- Kč