Aneb chceš moderní náměstí nebo stávající parkoviště?

Současná podoba Radničního náměstí vyhovuje těm, kteří jezdí do centra autem, zaparkují u Radnice, nakoupí si v obchodě nebo v budkách, zajdou na úřad nebo poštu, nasednou do auta a náměstí opustí. Někteří označují naše náměstí za parkoviště. Nemají důvod náměstí navštívit, protože „tam chcípl pes“ a jedou se posadit do okolních měst. Většina z nás si pochvaluje klidovou zónu a venkovní posilovnu, ale vzhled a nabídku vyžití v centru označují jako nevyhovující.

Představitelé města by rádi v horizontu 3 let měli jasno o budoucí podobě náměstí a následně rekonstrukci realizovali. V této souvislosti si Vás dovoluji oslovit a požádat o zaslání námětů uspořádání a využití náměstí, navržení ploch s aktivitami nebo službami, které by v centru měly být.

Městu se podařilo odkoupit pozemky parcelní číslo 56 a 57 včetně stavby rodinného domku  č.p. 752. Tyto parcely se nacházejí vpravo od výjezdu z parkoviště a přímo navazují na východní část náměstí. Do budoucí podoby náměstí bychom rádi zakomponovali i tyto pozemky. 

Budu rád, pokud se o své připomínky ke stávající podobě náměstí (zelená plocha v mapce), náměty jak a čím náměstí oživit a zatraktivnit, podělíte s představiteli města. Své náměty ať v písemné podobě, skici či fotografií z míst, které mohou být inspirací pro budoucí podobu náměstí, můžete zaslat e-mailem na adresu namesti@mesto-senov.cz nebo předat na podatelnu našeho městského úřadu do konce prázdnin.

Svými náměty si řekněte, co v centru města chcete. V minulosti jste se obdobným způsobem vyjadřovali k využití Zámeckého parku, klidové zóně, vybavení sportovišť, prioritám v bezpečnosti dopravy, využití volných prostor na Radnici, strategii rozvoje města. Zaslání námětů není omezeno věkem respondentů, takže žáci, studenti, pracující i důchodci, všichni můžete být tvůrci budoucnosti.

Je logické, že ne všechny náměty budou prostorově, technicky, stavebně či finančně realizovatelné. Posouzení bude na urbanistovi, který navrhne varianty řešení. K těmto variantám budete mít možnost opět se vyjádřit.

Nejzajímavější podněty budou oceněny věcnými cenami, pokud uvedete v návrhu své iniciály. Možná, že čas strávený nad zamýšlením a posláním návrhu Vám ušetří léta láteření nad tím, jak centrum vypadá a že se v Šenově nic neděje. Přeji nám všem hodně dobrých nápadů k budoucí podobě náměstí a těším se na vaše náměty.


Ing. Jan Blažek, starosta