Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Vážení aktivní řidiči nad 60 let,

město Šenov vás srdečně zve na bezplatné školení zaměřené na připomenutí pravidel silničního provozu a jejich aktuálních změn. Toto školení je určeno zejména pro ty z vás, kteří získali řidičský průkaz již před mnoha lety a chtějí si osvěžit své znalosti.

Termín konání: středa 22. května 2024
Čas: od 14:00 hodin
Místo konání: Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300 – zasedací místnost

Školení bude probíhat pod vedením zkušeného lektora autoškoly a zabere přibližně 2 hodiny vašeho času. Na závěr školení proběhne krátké setkání se zástupci městské policie na téma bezpečnosti ve městě.

Připomenutí pravidel silničního provozu je důležité pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Těšíme se na setkání s vámi!

Ing. Tomáš Holuša
starosta města Šenov

Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov:

Druh práce: úředník na odboru výstavby a ŽP
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou
Nástup: 01.07.2024, případně dle dohody

Bližší informace k vyhlášené veřejné výzvě naleznete na úřední desce: 
Veřejná výzva - obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov

informujeme vás o plánované uzavírce silnice I/11 v katastrálních územích Šenov, Bartovice a Radvanice. Uzavírka proběhne ve třech etapách:

0. etapa – Rozebrání a zpětná montáž SDP (výkres č. 1)

Termín: 15.05.2024 a 24.06.2024

Objízdná trasa: Obousměrný provoz bude zachován v pravých jízdních pruzích.

1. etapa – Svařování a příprava konstrukce lávky (výkres č. 2, 2.1)

Termín: 16.05.2024 – 23.06.2024

Objízdná trasa:

2. etapa – Zvedání a montáž lávky na pozici (výkres č. 3, 3.1, 3.2)

Termín: 15.06.2024 4:00 hod. – 16.06.2024 10:00 hod. (Náhradní termín: 22.06.2024 4:00 hod. – 23.06.2024 10:00 hod.)

Objízdná trasa:

Dokumentace: Šenov - Cyklolávka

Děkujeme za pochopení a trpělivost při realizaci těchto důležitých prací.

Občané, nezapomeňte, že termín pro zaplacení místních poplatků za komunální odpad a za držení psa se blíží. Tyto poplatky je nutné uhradit do 30. června 2024. V případě, že nebude povinnost splněna včas a v plné výši, je správce oprávněn poplatek zdvojnásobit.

Je důležité dbát na termíny a zabezpečit správnou výši úhrad, aby se předešlo zbytečným pokutám a komplikacím. Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení v této záležitosti.

Vážení spoluobčané,
možná jste už zaregistrovali, třeba tady v Oběžníku na plakátu (viz zadní strana), že se město Šenov ve spolupráci s SK Lapačka rozhodlo uspořádat novou kulturně-společenskou akci s názvem Májko-Hrátky aneb Kácení máje. Ta se uskuteční v sobotu 25. května 2024 právě v prostorách SK Lapačka. Dovolte mi, abych Vám tuto kulturní událost trochu přiblížil.

Celou akci lze rozdělit na dvě určitě provázané části, a to odpolední program určený především pro rodiny s dětmi a večerní hudební program spojený s tradičním kácením májky. Hudební večer není třeba více představovat, na plakátu naleznete seznam kapel, které večer vystoupí. Tuto hudební produkci pak doplní určitě bohatý doprovodný program s možností dobře se najíst, napít a posedět. Toto mé povídání je spíše o té první části programu. Ta dle našich plánů „poběží“ od 13:30 do 19 hod. ve dvou základních rovinách. V prostorách „stage“ bude probíhat program zaměřený na děti
a mládež (Klauni na volné noze, Family klauni, vystoupení MŠ a devátých tříd ZŠ Šenov, disco s DJ Kládou). Tu druhou rovinu programu lze nazvat jakýmsi šenovským spolkobraním. Na něj se přihlásilo 15 spolků s působností v našem městě. Tímto jim vyslovuji obrovský dík! Každý přihlášený spolek dostane k dispozici na Lapačce určitý prostor (myšleno místo), kde si dle vlastní libosti vytvoří stánek, sportoviště či jakékoli jiné interaktivní místo, kde se nejen děti budou moci s jeho činností v krátkosti seznámit. Můžete se těšit na stanoviště fotbalistů, volejbalistů, florbalistů, skautů, klubky, zahrádkářů, včelařů, rybářů, hasičů, městské policie, červeného kříže, myslivců, SRPDŠ MŠ Lipová, SRPDŠ ZŠ Radniční a ZŠ Podlesí.

Děti, které na tento den odpoledne dorazí, dostanou od nás u vstupu kartičku. Na té bude seznam stanovišť spolků s orientační mapkou a místo na značku spolku (podpis, razítko). Tu od spolku děti dostanou tehdy, pokud na jejich stanovišti něco malého splní. Určitě to bude něco jednoduchého a věkově odstupňovaného. Pokud dítě získá určitý počet značek, s největší pravděpodobností osm, při odevzdání kartičky dostane od pořadatelů odměnu. Děti budou moci stanoviště plnit mezi 13:30 až 18:00 hod., odměny dětem pak budeme vydávat ještě o něco déle. Pro úplnost ještě dodejme, co je myšleno pojmem „dítě“. Horní hranice je pevná, tj. věk základní školy, dolní hranici úplně definovat nechceme. Určitě počítáme s dětmi z mateřských škol. Rozhodnutí o účasti ještě mladších dětí už necháme na zvážení rodičů, dítě by mělo být schopno splnit jednoduchý úkol na stanovištích. Ale hlavně, může přijít úplně každý bez rozdílu věku. To by byla úplná paráda. Jen bez nároku na odměnu.

Co se tedy tohoto odpoledne týká, obracím se obzvláště na rodiny s dětmi. Pojďme našim dětem, a nejen dětem, ukázat, čemu všemu se díky organizacím, které působí v našem městě, můžou v Šenově věnovat. A kdo ví? Třeba i vy dospěláci najdete v něčem zalíbení. Naše spolky vyvíjí v Šenově neskutečné úsilí, aby zajistili občanům pestrou nabídku vyžití ve volném čase. Naši pozornost, a třeba právě v tento den, si určitě zaslouží. Přijďte se podívat, pobavit, zasoutěžit, poslechnout dobrou muziku, dobře se najíst a napít, prostě prožít společný, určitě báječný májový den. Budeme se na Vás moc těšit.

Koncem minulého roku byla zahájena dlouho plánovaná stavba projektu "Cyklolávka přes silnici I/11 v Šenově". Až do března to vypadalo, že se nic neděje, neboť práce probíhaly pod terénem. Bylo vyvrtáno, vyztuženo a zabetonováno 22 pilot do hloubky devět metrů o průměru jeden metr. Dále byly provedeny přeložky a ochrany podzemních sítí. Byly vykáceny vzrostlé stromy a náletové keře dotčené stavbou. Nyní jsou již zabetonovány patky a osazeny ocelové podpěry, na které jsou postupně osazovány jednotlivé díly lávek. Celková délka mostu je 150 metrů. Nyní je osazeno prvních 50 metrů.

Konstrukce jsou od února svařovány v mostárně, následně probíhá povrchová úprava a montáž.

Koncem června by měl být osazen poslední padesátimetrový díl, který překlene silnici I/11. Přes prázdniny by měla být stavba dokončena s ukončením u Volenského rybníka a zkolaudována. Projektuje se pokračování trasy podél ulice Šenovské k ulici Datyňské, K Haltýřům a po ulici Kostelní. Většinu pozemků potřebných pro pokračování tras má již město vykoupeno.

Cílem projektu je výstavba cyklolávky, která spočívá ve vybudování obousměrné společné stezky pro chodce a cyklisty. Tento projekt je spolufinancován z dotace Evropské unie programu IROP, rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozpočtu našeho města a příspěvku statutárního města Havířov.

Ing. Jan Blažek, místostarosta

Obrázek ukazuje práce na instalaci červené kovové lávky nad řekou. Je zde vidět mobilní jeřáb, který drží část konstrukce. V pozadí je les a mírně zvlněná krajina. Na mostě stojí několik pracovníků, kteří zřejmě dohlížejí na montáž. Vpravo od mostu je hromada zeminy a stavební materiál.

Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov: vedoucí odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou
Termín nástupu: 01.07.2024
Bližší informace k vyhlášenému výběrovému řízení naleznete na úřední desce

Město Šenov Vás zve k návštěvě představení „ZÁŽITKOVÉ DÁRKY“, které pro vás připravilo Divadlo Propadlo z Václavovic. Tato  událost se uskuteční v sále restaurace Horakůvka dne 16. února 2024 od 19:00 hodin.     

Žánr: Komedie

Do bytu protagonisty hry Františka nečekaně vtrhnou jeho přátelé, aby oslavili jeho narozeniny, které v ten den ani vůbec nemá. František z nečekané návštěvy evidentně nemá příliš velkou radost. Tím spíše, že dostane poněkud nezvyklé zážitkové dárky. Každý z nich se stane takříkajíc danajským darem, přinášejícím spíše potíže než uspokojení. Dárky se ovšem od přátel neodmítají, a tak ve druhé části představení Františka čekají nevšední zážitky za hranicemi všedních dnů. Jaké, to nebudeme předem prozrazovat. Ostatně ani František, ani jeho přátelé v závěru nevědí, na čem zrovna jsou a kde končí pravda a začíná mystifikace. Hra se tak komediální formou vyjadřuje k době, kdy pod vlivem fake news a dezinformací přestáváme rozlišovat, co je pravda a co lež.

Rada města Šenov na své 25 . schůzi dne 2 8 . 11. 202 3 schválila dotační program „ Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2024 “. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města Šenov: www.mesto-senov.cz
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena v celkové výši 50 000 Kč. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024. Lhůta pro podání žádosti je dodržena, bude-li v poslední den této lhůty převzata podatelnou Městského úřadu v Šenově (dne 29. 2. 2024 do 14:30 hodin).

➡️ Poslední úřední den v roce 2023: čtvrtek 21.12.2023
➡️ Zrušeny úřední dny: 27.12., 28.12.2023
➡️ Provoz podatelny ve všechny pracovní dny: od 22.12.2023: 08:00 – 13:00 hod.
➡️ První úřední den roku 2024: 03.01.2024