Poplatek za psa byl splatný do 31.3.2022. Poplatek za odpady byl splatný do 30.6.2022. Pokud jste poplatek doposud neuhradili, úhradu je možné provést bankovním převodem, pomocí QR kódu, který je v předpisu uveden. Je možné využít i osobní návštěvy městského úřadu a uhradit poplatek v hotovosti, či platební kartou na pokladně. V případě prodlení s platbou, může správce poplatků navýšit částku na trojnásobek.


 


2. 12. 2022 v 17:00 hod. RESTAURACE HORAKŮVKA

Program:
•Mikulášská pohádka - myška Klárka, veverka Terka a mikulášské smutnění
•MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Předprodej: od 14.11.2022 - podatelna MěÚ Šenov
Vstupné: 100 Kč dítě (v ceně mikulášský balíček) !!! na jedno dítě doprovod max. 1 – 2 dospělí


 


MĚSTO ŠENOV ZVE NA TRADIČNÍ SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V NEDĚLI 27. LISTOPADU 2022 OD 16:00 NA RADNIČNÍM NÁMĚSTÍ V ŠENOVĚ
PROGRAM:
16:00 • KAPELA S ADVENTNÍM REPERTOÁREM
16:30 • VYSTOUPENÍ ŠENOVSKÝCH DĚTÍ
          • SVÁTEČNÍ MODLITBA
          • SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
17:10 • KAPELA S ADVENTNÍM REPERTOÁREM
18:00 • VOLNÁ ZÁBAVA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO


 


V rámci výše uvedené stavby stále probíhá ve dnech 1. 9. 2022 až 16. 12. 2022 úplná uzavírka ul. Frýdecké v úseku mezi ul. Tichou a ul. Volenskou.

Oznámení


 


Poslední úřední den v roce 2022: čtvrtek 22.12.2022

Zrušeny úřední dny: 28.12.2022, 29.12.2022

Provoz podatelny od 23. – 30.12.2022: ve všechny pracovní dny

                                                                       08:00 – 13:00 hod.

První úřední den roku 2023: 02.01.2023


 


ETAPA - křižovatka ul. Volenská – ul. Tichá

1.9. – 10.12.2022          Úplná uzavírka komunikace – rekonstrukce vozovky

1.9. – 18.11.2022          Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku restaurace Na Lapačce – aut. zastávka U Pekárny

14.11. – 16.11.2022       Recyklace za studena (stabilizace) horní podkladní vrstvy vozovky

28.11. - 29.11.2022       Aplikace spojovacího postřiku

30.11. – 8.12.2022          Pokládka asfaltových vrstev vozovky

Předpoklad od 11.11.2022    Budou zahájeny opravy jednotlivých vjezdů na straně bez chodníkového tělesa, a to v úseku restaurace Lapačka - Volenská

Zhotovitel opětovně upozorňuje, že v době provádění recyklace vozovky, aplikace spojovacího postřiku a pokládky nových živičných vrstev, nebude příjezd k nemovitostem umožněn a bude také vyloučena dopravní obsluha. Práce budou probíhat za úplné uzavírky daného úseku, jelikož materiály využívané při provádění těchto prací mohou poškodit projíždějící vozidla. Za případné poškození vozidel zhotovitel nezodpovídá.


Samotná rekonstrukce komunikace (výkopy, sanace podloží) je prováděna ve směru od křiž. s ul. Tichá po Lapačku a dále bude pokračovat po křižovatku s ul. Volenská.

Rekonstrukce dešťové kanalizace (v chodníkovém tělese) je prováděna ve směru od Lapačky ve směru na Václavovice.

V rámci probíhající úplné uzavírky komunikace a samotné rekonstrukce vozovky bude zhotovitel průběžně koordinovat možný vjezd a výjezd vozidel z dotčených nemovitosti, které mají výhradně výjezd pouze na ul. Frýdecká.

V uzavřeném úseku bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci č. II/473 od Frýdku – Místku a také i v opačném směru povede po silnici III/47310 (ul. Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ul. Václavovická) a následně bude pokračovat po ul. Volenská, na jejímž konci dojde k napojení na silnici II/473 ul. Frýdecká.

Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Frýdecká a příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích, napojených na ul. Frýdecká bude obyvatelům umožněn, mimo úseků a doby, kdy bude probíhat celková výměna konstrukčních vrstev vozovky (sanace), která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových asfaltových vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude omezen příjezd k nemovitostem (resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev). Zhotovitel bude dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Frýdecká) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Při samotné rekonstrukci vozovky, při které bude prováděno odebrání nevhodného podloží vozovky do hloubky. min. 0,5 m, dojde ke zřízení příčného přejezdu mezi ulicemi Nad Kurty – K Pískovně a sjezdu na ulici Světlá.

V případě nevhodných klimatických podmínek budou uvedené termíny aktualizovány.


 


Stavba: Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek - Místek

Celý dokument naleznete zde.


 


Je uložena a lze do ní nahlížet na níže uvedených místech:

Dokumentace v PDF


 


Cílem zpracované studie je navrhnout opatření, která přispějí k vytvoření efektivního a moderního systému nakládání s komunálními odpady v obci, se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, zlepšení úrovně třídění a snížení produkce směsných komunálních odpadů.

Kompletní studii naleznete zde: Studie optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Šenov


 


Z důvodu předpokládaného zvýšení provozu město Šenov žádá občany, aby po dobu trvání II. etapy modernizace silnice II/473 (tj. uzavírka od ul. Volenská po ul. Tichá) neparkovali svá vozidla na místních komunikacích, a to především na ul. Řadová a ul. Sousedská, kde je parkování na vozovce nejčetnější. Děkujeme občanům za spolupráci v předcházení dalším dopravním komplikacím.