Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Určitě se Vám někdy stalo, že jste nevěděli, kam s biologicky rozložitelnými odpadky, které Vám zbyly z vaření. Proto bychom Vám chtěli nabídnout možnost vyzvednout si na Městském úřadě Šenov, úsek ŽP v úředních hodinách, uzavíratelný 7 l koš na bioodpad. Tento koš je určený pro rodinné domy a bude Vám skvělým pomocníkem při třídění odpadů.

A co s odpadem dál? Nejlepším řešením je zanést jej do kompostéru nebo do hnědé BIO nádoby (v době svozu). Tímto jednoduchým krokem podpoříte vznik kvalitního kompostu, který může být využit na zahradě nebo v kompostárně. Také snížíte objem odpadu, který končí v černé popelnici jako směsný komunální odpad, který je následně likvidován bez využití na skládce.


 


ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 hledá pedagoga hry na klavír s možností nástupu od 1. září 2023. Nabízíme částečný pracovní úvazek 6 hodin, navýšení úvazku je výhledově reálné.

Strukturovaný životopis s kontaktními údaji prosím zasílejte na e-mail zus.senov@seznam.cz. Bližší informace o organizaci naleznete na www.zus-senov.cz.


 


Základní umělecká škola Viléma Wünsche v Šenově oznamuje, že přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 proběhnou ve dnech od 5.6. do 9.6.2023. Uzávěrka přihlášek bude v neděli 4. 6. 2023. ON-LINE přihlášku mohou uchazeči o studium vyplnit již nyní v sekci „Pro rodiče“ na školním webu www.zus-senov.cz.


 


Dovolujeme si Vám poskytnout důležité informace týkající se kybernetické bezpečnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování ohledně bezpečnostních rizik spojených s používáním aplikace TikTok. Tato aplikace sbírá velké množství dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou tyto údaje zpracovávány, vyvolává obavy o kybernetickou bezpečnost. Navíc, vzhledem k právnímu a politickému prostředí Čínské lidové republiky, jejíž právnímu prostředí je podřízena společnost ByteDance, která provozuje TikTok, je tato aplikace považována za bezpečnostní hrozbu.

Dále vám doporučujeme, abyste zvážili, zda potřebujete tuto aplikaci používat a jaká data skrze ni sdílíte, zejména pokud jste zájmovou osobou, tedy osobou s veřejnými, politickými nebo rozhodovacími funkcemi.

Tyto doporučení jsou v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, který ukládá NÚKIB mj. zajišťovat prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Varování NÚKIBu platí od okamžiku jeho vyvěšení na úřední desce a bylo vydáno v důsledku komplexní analýzy informací o aplikaci TikTok, získaných z veřejných i soukromých zdrojů.
Ředitel NÚKIBu, Lukáš Kintr, zdůraznil, že hlavním cílem varování je minimalizovat riziko negativního dopadu na fungování České republiky a naši bezpečnosti.

Děkujeme vám za pozornost a doufáme, že tato informace vám pomůže chránit vaši kybernetickou bezpečnost.

Zdroj: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Aplikace TikTok představuje bezpečnostní hrozbu (nukib.cz)
Z úřední desky NUKIB: 2023-03-08_Varovani-TikTok_final.pdf (nukib.cz)

 


 


Od pondělí 6.3.2023 bude uzavřena Frýdecká ulice na silnici II/473, a to od křižovatky s ulicí Tichou až po konec obce Václavovice.

Hlavní objízdná trasa povede po silnicích II/478, II/477 a opět II/473, procházejícími oblastmi Šenov, Vratimov, Řepiště, Frýdek-Místek, Sedliště a Kaňovice.

Uzavírka by měla být ukončena v průběhu června, ale mezitím se připravte na dopravní omezení a přizpůsobte svou cestu."

Více informací:
Změny v dopravě: uzavírka ulice Frýdecké II/473


 


Od 5. 3. 2023 do 10. 6. 2023 během výlukového jízdního řádu bude linka č. 383 jezdit opět po ulici Škrbeňská. Bude vynechávat zastávky Šenov křiž. k Dolní Datyni a Šenov Lapačka.

Od 11.6.2023 tomu takto zůstane i nadále, vyjma vybraných spojů, které pojedou i nadále přes Lapačku.

Jízdní řády:

Linka 383 od 5.3.2023

Linka 383 od 11.6.2023


 


Veřejná výzva na volné pracovní místo investičního technika. Pracovní místo je v rámci Městského úřadu Šenov na odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic.

Požadované vzdělání je minimálně středoškolské s maturitní zkouškou s technickým zaměřením a výhodou je vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se stavebním zaměřením. Požaduje se také praxe v oboru přípravy a realizace stavebních investic, schopnost práce s PC a organizační schopnosti.

K přihlášce je nutné přiložit životopis, výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii řidičského průkazu.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12.04.2023 do 09:00 hod. Přihlášku lze doručit osobně na podatelnu městského úřadu nebo ji poslat poštou.

Více informací zde:
verejna-vyzva-inv.2.2023-1.pdf (mesto-senov.cz)

 


Vážení spoluobčané,

Společnost CETIN (www.cetin.cz) za podpory evropských dotací připravuje projektové dokumentace pro připojení Vašich rodinných domů na optickou infrastrukturu. Po následné realizaci akce a připojení Vašeho objektu k optické síti, Vám v případě zájmu umožní využívat vysokorychlostní internet, internetovou TV a další služby vyžadující kvalitní optické připojení.

Připojení k optické síti se uskutečňuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Národního plánu obnovy.

Projektované lokality: Šenov – Šimška  Šenov- Lapačka a  Šenov -  Volenství.

Na tomto projektu spolupracuje společnost CETIN  s  partnerem společností Vegacom a.s., který zajišťuje projektovou a akviziční činnost.

Dovolujeme si upozornit, že v následujících dnech Vás bude kontaktovat zástupce společnosti Vegacom , který Vám poskytne bližší informace k projektu a odpoví na veškeré Vaše dotazy.

 

Zástupce společnosti Vegacom a.s. pro Vaši lokalitu:

Jméno:  Jaroslav Novotný

Kontakt: 724 435 805

PRŮVODNÍ DOPIS NGA. Novotný


 


Aktuální informace o změnách v jízdních řádech zveřejňují dopravci na svých webových stránkách.

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/aktualni-vyluky/7057-2023-03-05-vyluka-mhd-ul-frydecka.html

https://www.kodis.cz/

https://www.3csad.cz/


 


Rada města Šenov na své 2. schůzi dne 8. 11. 2022 schválila dotační program „ Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2023“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění podmínek dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města Šenov: Dotace - Město Šenov (mesto-senov.cz) v sekci Poradna občana / Dotace / Dotace - Dotační program.
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 50 000 Kč a nejzazší termín pro podání žádosti je 28.2.2023.