ETAPA - křižovatka ul. Volenská – ul. Tichá

1.9. – 10.12.2022          Úplná uzavírka komunikace – rekonstrukce vozovky

1.9. – 18.11.2022          Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku restaurace Na Lapačce – aut. zastávka U Pekárny

14.11. – 16.11.2022       Recyklace za studena (stabilizace) horní podkladní vrstvy vozovky

28.11. - 29.11.2022       Aplikace spojovacího postřiku

30.11. – 8.12.2022          Pokládka asfaltových vrstev vozovky

Předpoklad od 11.11.2022    Budou zahájeny opravy jednotlivých vjezdů na straně bez chodníkového tělesa, a to v úseku restaurace Lapačka - Volenská

Zhotovitel opětovně upozorňuje, že v době provádění recyklace vozovky, aplikace spojovacího postřiku a pokládky nových živičných vrstev, nebude příjezd k nemovitostem umožněn a bude také vyloučena dopravní obsluha. Práce budou probíhat za úplné uzavírky daného úseku, jelikož materiály využívané při provádění těchto prací mohou poškodit projíždějící vozidla. Za případné poškození vozidel zhotovitel nezodpovídá.


Samotná rekonstrukce komunikace (výkopy, sanace podloží) je prováděna ve směru od křiž. s ul. Tichá po Lapačku a dále bude pokračovat po křižovatku s ul. Volenská.

Rekonstrukce dešťové kanalizace (v chodníkovém tělese) je prováděna ve směru od Lapačky ve směru na Václavovice.

V rámci probíhající úplné uzavírky komunikace a samotné rekonstrukce vozovky bude zhotovitel průběžně koordinovat možný vjezd a výjezd vozidel z dotčených nemovitosti, které mají výhradně výjezd pouze na ul. Frýdecká.

V uzavřeném úseku bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci č. II/473 od Frýdku – Místku a také i v opačném směru povede po silnici III/47310 (ul. Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ul. Václavovická) a následně bude pokračovat po ul. Volenská, na jejímž konci dojde k napojení na silnici II/473 ul. Frýdecká.

Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Frýdecká a příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích, napojených na ul. Frýdecká bude obyvatelům umožněn, mimo úseků a doby, kdy bude probíhat celková výměna konstrukčních vrstev vozovky (sanace), která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových asfaltových vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude omezen příjezd k nemovitostem (resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev). Zhotovitel bude dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Frýdecká) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Při samotné rekonstrukci vozovky, při které bude prováděno odebrání nevhodného podloží vozovky do hloubky. min. 0,5 m, dojde ke zřízení příčného přejezdu mezi ulicemi Nad Kurty – K Pískovně a sjezdu na ulici Světlá.

V případě nevhodných klimatických podmínek budou uvedené termíny aktualizovány.