Poplatek za psa byl splatný do 31.3.2022. Poplatek za odpady byl splatný do 30.6.2022. Pokud jste poplatek doposud neuhradili, úhradu je možné provést bankovním převodem, pomocí QR kódu, který je v předpisu uveden. Je možné využít i osobní návštěvy městského úřadu a uhradit poplatek v hotovosti, či platební kartou na pokladně. V případě prodlení s platbou, může správce poplatků navýšit částku na trojnásobek.