Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
24. 6. 2020

Informace o oznámení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky


📢 Město Šenov obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu MSK informaci o oznámení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“. 📢

 

📍 Dokument naleznete zde: https://1url.cz/YzaGE

 

Stavba má sloužit k hygienizaci kalu a snížení obsahu vody v odvodněném kalu (nízkoteplotní sušárna) s následným využitím energetického potenciálu sušeného kalu (pyrolýza) na výrobu tepla, kterým bude zásobována sušárna.

V lokalitě ČOV Havířov, která se nachází na katastru Šenova, mají být upravovány nejen kaly z této čističky, ale i z dalších ČOV, které vlastní SMVaK a.s..

Záměr výstavby nebyl nikdy projednán se zástupci našeho města.

 

🏫 Město Šenov zaslalo k záměru stanovisko, s jehož obsahem se můžete seznámit zde: https://1url.cz/GzaGB

Záměr byl projednán v radě i zastupitelstvu města. Postupujeme stejným způsobem, jako jsme se bránili výstavbě bioplynové stanice, která měla být před více roky budována v areálu mlýnů. Své stanovisko k záměru zaslal na KÚ MSK i havířovský magistrát.

Rovněž veřejnost může podávat písemná vyjádření na KÚ MSK.

 

🖇 Další dokumentace ke stažení zde: https://1url.cz/8zaGS

Ing. Jan Blažek, starosta