Víte o tom, že si můžete zažádat o výpis z katastru nemovitostí online, bez návštěvy České pošty, nebo městského úřadu ?

Využít k tomu můžete stránky ČUZK.

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platební brány, nemusíte se zde bát použít Vaši platební kartu.

Zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/