V  průběhu měsíce března bude docházet ke kácení části aleje na ul. Škrbeňská, z tohoto důvodu žádáme občany Šenova o dodržování bezpečnosti při pohybu na komunikaci. Rovněž Vás touto cestou informujeme o možném omezení při dopravě.

Dbejte pokynů pracovníků řídících dopravu.

Děkujeme za pochopení