Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
8. 9. 2020

Oficiální informace o omezení provozu na ulici Těšínská


Z Magistrátu města Ostravy jsme dnes obdrželi do datové schránky oficiální informaci ohledně stanovení dočasného dopravního značení na ulici Těšínská a jejího uzavření v období 11.-23.9.2020. Tento dokument byl neprodleně zveřejněn na úřední desce Města Šenov.

Jakékoli informace poskytované před vydáním tohoto opatření obecné povahy nelze považovat za ověřené, proto město všechny tyto dokumenty zveřejňuje až nyní.

Město Šenov není vlastníkem této komunikace ani investorem, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Dočasné dopravní značení schvaluje Magistrát města Ostravy.

Uzavírka komunikace má velký dopad také na podnikatele, kteří vyvíjí svou činnost v okolí ulice Těšínská. Bohužel zákon o pozemních komunikacích je v tomto nekompromisní a v § 24 odst. 1 mimo jiné říká:

Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

Zároveň tento zákon v § 24 odst. 4 mimo jiné říká:

Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby BYL UMOŽNĚN PŘÍSTUP K SOUSEDNÍM NEMOVITOSTEM.

 

Odkaz na dokument: https://mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2020/09/Rekonstukce-a-modernizace-silnice-II-479-Ostrava-ul.-Tesinska-II.-etapa-pokladka-zivicnych-vrstev.pdf

Předpokládaný harmonogram prací viz článek Správy silnic Moravskoslezského kraje: https://mesto-senov.cz/stavba-rekonstrukce-a-modernizace-silnice-ii-479-ostrava-ul-tesinska-ii-etapa/

 

Ing. Tomáš Holuša
Místostarosta

Kontakty: https://mesto-senov.cz/kontakty/