V měsíci květnu prováděla firma GASCONTROL s.r.o. opravu na plynovém potrubí v blízkosti chodníku na ulici Těšínská naproti bývalé Lesní správy. Nyní firma oznámila, že se bude opravovat i potrubí v dalším úseku, proto bude proveden výkop na obou stranách ulice v chodnících a v travnatém pásu za chodníky. Termín ukončení prací zatím není znám.