Na základě individuální smlouvy mezi občanem a firmou OZO Ostrava s.r.o.  (nádoby o velikosti 120 l, 240 l nebo 770 l) je pro rok 2022 stanoven na úterý v sudém týdnu.  První svoz bude realizován 05.04.2022 (tj. 14. týden roku 2022) a poté každých 14 dní, až do 29.11.2022, kdy by měl proběhnout poslední svoz.

Svoz BIO odpadů v nádobách o velikosti 240 l přidělených městem Šenov se řídí platnými svozovými kalendáři zveřejněnými v Oběžníku 12/2021 nebo na webových stránkách www.mesto-senov.cz v sekci odpady.