Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
5. 10. 2020

Údržba zeleně podél komunikací, chodníků a veřejného osvětlení


Obracíme se s žádostí na všechny vlastníky stromů a keřů (zeleně) rostoucích podél komunikací (příp. chodníků, vedení veřejného osvětlení) nebo již přerůstajících ze zahrad, aby provedli jejich ořez tam, kde již zasahují do průjezdních profilů komunikací (chodníků), do rozhledových poměrů komunikací, zakrývají dopravní značky nebo zasahují do vedení veřejného osvětlení.

Provedením těchto prací přispějete ke zvýšení bezpečnosti při provozu na komunikacích, chodnících a bezproblémovému chodu veřejného osvětlení.