Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2019

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
207 Schválená rozpočtová opatření č. 53 - 61/2019 (dokument PDF, 95.52 KB) FO 19.12.2019 - 31.12.2019
206 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (dokument PDF, 613.74 KB) SO 18.12.2019 - 27.2.2020
205 Výzva o návrhu na zrušení opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích křižovatka silnic č. I/11 x II/479 vč. přilehlého úseku sil. č. I/11 a křižovatky silnic č. II/479 x II/473 (dokument PDF, 295.36 KB) SO 18.12.2019 - 6.1.2020
204 Informace o oznámení záměru "Autovrakoviště Bel Vita" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 162.93 KB) ŽP 18.12.2019 - 18.1.2020
203 Oznámení, Usnesení č. 1115/19/VH, Vyjadření k podkladům rozhdnutí, "Doplnění kanalizace Šenov - lokalita kolem ulice K Hájence" (dokument PDF, 862.02 KB) SO 16.12.2019 - 31.12.2019
202 Rozhodnutí - stavební povolení k provedení stavby díla"Odkanalizování části města Havířova, IV. etapa, P5 - lokalita Důlňák " (dokument PDF, 2.31 MB) SO 16.12.2019 - 31.12.2019
201 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "Novostavba provozní budovy společnosti RPS Czech s.r.o., včetně napojení na vnitřní rozvody, vsakovací systém, žumpy a zpevněných ploch" (dokument PDF, 389.43 KB) SO 12.12.2019 - 21.12.2019
200 Obecně závazná vyhláška města Šenov č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Šenov (dokument PDF, 627.15 KB) SO 11.12.2019 - 27.12.2019
199 Obecně závazná vyhláška města č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 480.8 KB) SO 11.12.2019 - 27.12.2019
198 Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místních poplatcích (dokument PDF, 931.48 KB) SO 11.12.2019 - 27.12.2019
197 Souhrn výsledků 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 10.12.2019 (dokument PDF, 502.49 KB) SO 10.12.2019 - 27.12.2019
196 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019 (kůrovcová kalamita) (dokument PDF, 309 KB) SO 10.12.2019 - 31.12.2022
195 Informace pro vlastníky lesa (dokument PDF, 598.06 KB) SO 10.12.2019 - 1.3.2020
194 Informace o výskytu afrického moru prasat v Polsku (dokument PDF, 2.83 MB) ŽP 9.12.2019 - 31.12.2019
193 Oznámení o záměru města pronajmout část stěny zastávky MHD v lokalitách Šenov - Střed a Šenov - Křižovatka (dokument PDF, 1.86 MB) SO 6.12.2019 - 21.12.2019
192 Region Slezská brána svazek obcí Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2022 (dokument PDF, 443.98 KB) SO 4.12.2019 - 28.12.2019
191 Svazek obcí Region Slezská brána rozpočet na rok 2020 (dokument PDF, 140.35 KB) SO 4.12.2019 - 28.12.2019
190 Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby "Betonárka CEMEX, Šenov" (dokument PDF, 335.61 KB) SO 3.12.2019 - 12.12.2019
189 Schválená rozpočtová opatření č. 43 - 46/2019, č. 47 - 52/2019 (dokument PDF, 107.07 KB) FO 2.12.2019 - 31.12.2019
188 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 371.09 KB) SO 2.12.2019 - 11.12.2019
187 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "Šenov 2886/150, DTS, VN, NN" (dokument PDF, 757.16 KB) SO 27.11.2019 - 12.12.2019
186 Dotační program " Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020" (dokument PDF, 1.8 MB) SO 27.11.2019 - 29.2.2020
185 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Sportovnímu klubu Šenov, z. s. (dokument PDF, 444.56 KB) FO 25.11.2019 - 25.11.2022
184 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2023 (dokument PDF, 350.3 KB) FO 25.11.2019 - 11.12.2019
183 Návrh rozpočtu města na rok 2020 (dokument PDF, 1.54 MB) FO 25.11.2019 - 11.12.2019
182 Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 11. 2019 (dokument PDF, 491.77 KB) SO 21.11.2019 - 7.12.2019
181 Rozhodnutí č. 1035/19/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla "Cyklolávka přes I/11 v Šenově (dokument PDF, 5.83 MB) SO 20.11.2019 - 5.12.2019
180 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace "Město Šenov nákup nového ručního laserového měřiče rychlosti pro potřeby Městské policie včetně proškolení obsluhy" (dokument PDF, 1.64 MB) SO 20.11.2019 - 3.12.2019
179 Oznámení o zrušení výběrového řízení "Město Šenov - nákup nového ručního laserového měřiče rychlosti" (dokument PDF, 130.75 KB) SO 20.11.2019 - 3.12.2019
178 Rozhodnutí o umístění souboru staveb "Chodník ul. Těšínská - směr Bartovice" (dokument PDF, 1.71 MB) SO 19.11.2019 - 4.12.2019
177 Výzva k podání nabídek o prokázání kvalifikace "Město Šenov - nákup nového ručního laseroveho měřiče rychlosti " (dokument PDF, 1.8 MB) SO 14.11.2019 - 26.11.2019
176 Oznámení o zahajení řízení o dodatečném povolení stavby - doručováno veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 963.01 KB) SO 13.11.2019 - 28.11.2019
175 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "novostavba provozní budovy společnost RPS CZECH s.r.o. , včetně napojení na vnitřní rozvody, vsakovací systém, žumpy a zpevněných ploch" (dokument PDF, 365.54 KB) SO 12.11.2019 - 20.11.2019
174 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 237.97 KB) SO 11.11.2019 - 20.11.2019
173 Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou odkanalizování částí města Havířova, IV.etapa, P5 - lokalita "Důlňák" (dokument PDF, 810.43 KB) SO 11.11.2019 - 27.11.2019
172 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" (dokument PDF, 840.98 KB) FO 11.11.2019 - 11.11.2022
171 Svazek obcí Region Slezská brána - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022 (dokument PDF, 577.87 KB) SO 8.11.2019 - 29.11.2019
170 Svazek obcí Region Slezská brána Návrh rozpočtu na rok 2020 (dokument PDF, 282.54 KB) SO 8.11.2019 - 29.11.2019
169 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 266.91 KB) SO 8.11.2019 - 29.11.2019
168 Veřejná vyhláška Rozhodnutí povolení vyjímky dle § 56 odst.1 a odst. 2 písm. d) ZOPK ze zákazů - medvěda hnědého a rysa ostrovida (dokument PDF, 1.57 MB) ŽP 8.11.2019 - 23.11.2019
167 Oznámení o záměru města pronajmout část stěny zastávky MHD v lokalitě Šenov - Škrbeň (dokument PDF, 811.07 KB) OI 8.11.2019 - 23.11.2019
166 VodoTech - oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 238.88 KB) SO 5.11.2019 - 30.11.2019
165 Schválená rozpočtová opatření č. 34 - 41/2019 a č. 42/2019 (dokument PDF, 98.83 KB) SO 4.11.2019 - 31.12.2019
164 Oznámení odečt stavu vodoměrů (dokument PDF, 368.06 KB) SO 4.11.2019 - 8.12.2019
163 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení ke sběru, výkupu a využívání plastových obalů GLOBODERA GROUP s.r.o. - Šenov u Ostravy" (dokument PDF, 586.34 KB) SO 1.11.2019 - 16.11.2019
162 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace - "Město Šenov - nákup nového osobního automobilu" (dokument PDF, 1.95 MB) SO 30.10.2019 - 12.11.2019
161 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 330.59 KB) SO 29.10.2019 - 31.3.2020
160 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov" (dokument PDF, 256.94 KB) OS 29.10.2019 - 7.11.2019
159 Veřejná vyhláška - úředník na úseku správy PC sítě (dokument PDF, 530.62 KB) SO 25.10.2019 - 12.11.2019
158 Rozhodnutí ruší opatření obecné povahy Územní plán Šenova (dokument PDF, 857.31 KB) OI 23.10.2019 - 8.11.2019
157 Rozhodnutí č.961/19/VH o schválení kanalizačního řádu (dokument PDF, 488.05 KB) OI 23.10.2019 - 8.11.2019
156 Informace opodaném návrhu veřejnoprávní smlouvy " přístavba schodiště do 1.PP - vstup do provozního zázemí kuchyně ZŠ Lipová" (dokument PDF, 339.47 KB) SO 21.10.2019 - 29.10.2019
155 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 328.29 KB) SO 18.10.2019 - 26.10.2019
154 Oznámení o záměru města výpůjčka nebytového prostoru v budově domu s pečovatelskou službou 1 (dokument PDF, 701.69 KB) OI 17.10.2019 - 6.11.2019
153 Usnesení dražební vyhláška 042EX1846/13-72 (dokument PDF, 1.86 MB) SO 15.10.2019 - 27.11.2019
152 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní slouvy "Chodník podél silnice III/47310, úsek Točna - Olišna - změna stavby" (dokument PDF, 361.16 KB) OS 11.10.2019 - 19.10.2019
151 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace "Šenovský jarmark 2020" (dokument PDF, 654.71 KB) SO 8.10.2019 - 31.10.2019
150 Veřejná výzva - úředník na úseku správy PC sítě (dokument PDF, 545.11 KB) SO 2.10.2019 - 22.10.2019
149 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 991.11 KB) OI 1.10.2019 - 1.11.2019
148 Schválená rozpočtová opatření č. 29-31/2019 (dokument PDF, 106.48 KB) FO 30.9.2019 - 31.12.2019
147 Veřejná vyhláška opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu"Novostavba RD, kanalizační přípojka" (dokument PDF, 871.36 KB) SO 26.9.2019 - 2.10.2019
146 Veřejná vyhláška opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (dokument PDF, 1.03 MB) SO 25.9.2019 - 1.10.2019
145 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Šenov - rozšíření klidové zóny II.etapa" (dokument PDF, 501.47 KB) IO 24.9.2019 - 8.10.2019
144 Veřejná vyhláška - povolení výjímky § 56 ZOPK (medvěd hnědý, rys ostrovid) (dokument PDF, 1.01 MB) ŽP 23.9.2019 - 9.10.2019
143 Souhrn výsledků - 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 9. 2019 (dokument PDF, 510.05 KB) SO 19.9.2019 - 7.10.2019
142 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (dokument PDF, 2.1 MB) SO 17.9.2019 - 4.10.2019
141 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 312.04 KB) SO 16.9.2019 - 20.9.2019
140 Rozhodnutí č. 814/19/VH (dokument PDF, 796.05 KB) SO 16.9.2019 - 25.9.2019
139 Oznámení,Usnesení č.798/19/VH, vyjadření se k podkladům rozhodnutí, veřejná vyhláška (dokument PDF, 524.13 KB) SO 12.9.2019 - 11.10.2019
138 Rozhodnutí č. 816/19/VH (dokument PDF, 978.8 KB) SO 12.9.2019 - 25.9.2019
137 Veřejná vyhláška - přechod pro chodce k hřbitovu (dokument PDF, 1.14 MB) SO 12.9.2019 - 25.9.2019
136 Gulášfest (dokument PDF, 92.93 KB) SO 10.9.2019 - 22.9.2019
135 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města - 17.9.2019 (dokument PDF, 284.45 KB) SO 9.9.2019 - 18.9.2019
134 Seznam nemovitých věcí – město Šenov (dokument PDF, 445.91 KB) SO 2.9.2019 - 31.12.2019
133 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (dokument PDF, 431.84 KB) SO 2.9.2019 - 18.9.2019
132 Oznámení o záměru města směnit pozemek p. č. 3371/13, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 626.84 KB) SO 2.9.2019 - 18.9.2019
131 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 242.54 KB) SO 2.9.2019 - 13.9.2019
130 Schválená rozpočtová opatření – 2.9.2019 (dokument PDF, 94.1 KB) SO 2.9.2019 - 31.12.2019
129 Veřejná výzva – úředník na úseku správy PC sítě (dokument PDF, 524.01 KB) SO 2.9.2019 - 23.9.2019
128 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – telekomunikační vedení 2 (dokument PDF, 1.09 MB) OS 2.9.2019 - 19.9.2019
127 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – telekomunikační vedení 1 (dokument PDF, 818.82 KB) OS 2.9.2019 - 19.9.2019
126 Dražební vyhláška č. D19134 (dokument PDF, 911.24 KB) SO 30.8.2019 - 1.10.2019
125 Usnesení - zahájení přezkumného řízení (dokument PDF, 939.71 KB) SO 26.8.2019 - 27.9.2019
124 Jarmark 2019 (dokument PDF, 91.02 KB) SO 23.8.2019 - 2.9.2019
123 Oprava místních komunikací 2019 v Šenově (dokument PDF, 986.97 KB) SO 9.8.2019 - 27.8.2019
122 Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemností - Sobek Jakub (dokument PDF, 201.2 KB) SO 30.7.2019 - 16.8.2019
121 Schválená rozpočtová opatření – 30.7.2019 (dokument PDF, 89.6 KB) FI 29.7.2019 - 31.12.2019
120 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměru (dokument PDF, 240.96 KB) SO 26.7.2019 - 2.9.2019
119 Řád veřejného pohřebiště města Šenov (dokument PDF, 1.17 MB) OI 26.7.2019 - 12.8.2019
118 Dražební vyhláška (dokument PDF, 690.12 KB) SO 24.7.2019 - 19.9.2019
117 Rozhodnutí č. 574/19/VH - Rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řádu (dokument PDF, 1.45 MB) OS 22.7.2019 - 8.8.2019
116 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení dopravního značení – Šenovský jarmark (dokument PDF, 851.17 KB) SO 19.7.2019 - 29.7.2019
115 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - medvěd hnědý (dokument PDF, 992.57 KB) SO 19.7.2019 - 6.8.2019
114 Schválená rozpočtová opatření – 17.7.2019 (dokument PDF, 91.33 KB) SO 12.7.2019 - 31.12.2019
113 Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemností – Sobek Jakub (dokument PDF, 190.24 KB) SO 12.7.2019 - 29.7.2019
112 Oznámení o uzavření podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově (dokument PDF, 338.5 KB) OS 12.7.2019 - 29.7.2019
111 Upozornění na uložení písemnosti (dokument PDF, 154.78 KB) FO 10.7.2019 - 21.7.2019
110 Oznámení o uzavření podaného návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení souboru staveb novostavby RD (dokument PDF, 369.31 KB) OS 10.7.2019 - 26.7.2019
109 Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení ( dočasného) č. 5480/2019 Šenov (dokument PDF, 1.41 MB) SO 8.7.2019 - 14.7.2019
108 Závěrečný účet za rok 2018 - RSB (dokument PDF, 1.25 MB) SO 26.6.2019 - 31.12.2019
107 Zápis s revizní komise RSB (dokument PDF, 723.41 KB) SO 26.6.2019 - 31.12.2019
106 Venkovní sportoviště ZŠ STŘED V ŠENOVĚ (dokument PDF, 331.37 KB) OS 25.6.2019 - 3.7.2019
105 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 375.55 KB) OS 21.6.2019 - 1.7.2019
104 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy – Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově (dokument PDF, 280.15 KB) SO 21.6.2019 - 8.7.2019
103 Souhrn výsledků 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 6. 2019 (dokument PDF, 335.08 KB) SO 19.6.2019 - 8.7.2019
102 Rozhodnutí č. 574/19/VM – rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řádu (dokument PDF, 1.27 MB) SO 19.6.2019 - 8.7.2019
101 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 359.49 KB) OS 10.6.2019 - 19.6.2019
100 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 266.03 KB) SO 10.6.2019 - 19.6.2019
99 Rozpočtové opatření – 10.6.2019 (dokument PDF, 92.65 KB) SO 10.6.2019 - 31.12.2019
98 Oznámení, usnesení č. 525/19/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí – „Páteřní řád tlakové kanalizace pro výhledové napojení domovních čerpacích stanic v ul. Na Šutrovině“ (dokument PDF, 809.63 KB) SO 10.6.2019 - 26.6.2019
97 Výzva neznámému vlastníkovi reklamního zařízení (dokument PDF, 628.41 KB) SO 10.6.2019 - 18.7.2019
96 Dražební vyhláška opakované dražby dobrovolné (dokument PDF, 934.73 KB) SO 10.6.2019 - 16.7.2019
95 Rozhodnutí č. 34/R/2019 – rozhodnutí o umístění stavby – I/11 zřízení oplocení v km 288,800 – 299,500 (dokument PDF, 1.24 MB) SO 27.5.2019 - 13.6.2019
94 Schválená rozpočtová opatření – 27.5.2019 (dokument PDF, 89 KB) FO 27.5.2019 - 31.12.2019
93 Kácení májky – 1. 6. 2019 (dokument PDF, 93.25 KB) SO 24.5.2019 - 3.6.2019
92 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Petra Szegényová (dokument PDF, 236.31 KB) SO 23.5.2019 - 10.6.2019
91 Seznam přijatých dětí do MŠ ŠENOV-LIPOVÁ od školního roku 2019/2020 (dokument PDF, 148.16 KB) SO 23.5.2019 - 10.6.2019
90 Seznam přijatých dětí do MŠ U HŘIŠTĚ od školního roku 2019/2020 (dokument PDF, 143.64 KB) SO 23.5.2019 - 10.6.2019
89 Celkový seznam přijatých dětí do MŠ Šenov od školního roku 2019/2020 (dokument PDF, 230.41 KB) SO 23.5.2019 - 10.6.2019
88 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově (dokument PDF, 289.65 KB) SO 21.5.2019 - 30.5.2019
87 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (dokument PDF, 961.77 KB) SO 21.5.2019 - 7.6.2019
86 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 - RSB (dokument PDF, 729.6 KB) SO 21.5.2019 - 7.6.2019
85 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Most M7 na MK Ke Starému mlýnu (dokument PDF, 786.63 KB) SO 21.5.2019 - 29.5.2019
84 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – PD Obnova vodovodu Lapačka (dokument PDF, 715.51 KB) OI 20.5.2019 - 6.6.2019
83 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 241.64 KB) SO 16.5.2019 - 7.6.2019
82 TRŽNÍ ŘÁD – nařízení města Šenov č. 1/2019 (dokument PDF, 477.75 KB) UPaK 16.5.2019 - 3.6.2019
81 Dražební vyhláška – usnesení (dokument PDF, 343.12 KB) SO 16.5.2019 - 24.6.2019
80 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – MK Škrbeňská (dokument PDF, 531.13 KB) OS 9.5.2019 - 27.5.2019
79 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – MK V Družstvu (dokument PDF, 642.2 KB) OS 9.5.2019 - 27.5.2019
78 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Ostrava A (dokument PDF, 1.01 MB) ŽP 6.5.2019 - 11.6.2019
77 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Šenov B6 (dokument PDF, 941.99 KB) ŽP 6.5.2019 - 11.6.2019
76 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Šenov B8 (dokument PDF, 918.9 KB) ŽP 6.5.2019 - 11.6.2019
75 Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dokument PDF, 293.85 KB) SO 6.5.2019 - 23.5.2019
74 Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky! (dokument PDF, 255.26 KB) SO 6.5.2019 - 23.5.2019
73 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Petra Szegényová (dokument PDF, 238.34 KB) SO 2.5.2019 - 20.5.2019
72 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (dokument PDF, 528.67 KB) SO 30.4.2019 - 16.5.2019
71 Oznámení o provádění pravidelných odečtu vodoměru - Vodotech, spol. s r.o. (dokument PDF, 228.89 KB) SO 30.4.2019 - 16.5.2019
69 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – A1 SmVak (dokument PDF, 623.09 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
68 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B11 Kanál Šenov – Alejský Dvůr (dokument PDF, 286.83 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
67 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B14 Kanál Šenov - JIH (dokument PDF, 283.53 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
66 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B16 Kanál Šenov – SEVER (dokument PDF, 288.69 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
65 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen (dokument PDF, 674.73 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
64 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – kanalizace JIH (dokument PDF, 638.67 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
63 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – kanalizace SEVER (dokument PDF, 644.17 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
62 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – vodovod Lapačka a kanalizace U Alejského dvora (dokument PDF, 652.6 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
61 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – vodovod Šenovská (dokument PDF, 637.32 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
60 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – vodovod Václavovická a ost. (dokument PDF, 637.15 KB) ŽP 29.4.2019 - 31.5.2019
59 Schválená rozpočtová opatření – 29.4.2019 (dokument PDF, 96.43 KB) FO 29.4.2019 - 31.12.2019
58 Závěrečný účet města Šenov za rok 2018 (dokument PDF, 82.21 KB) FO 26.4.2019 - 28.2.2020
57 Výběrové řízení - strážník Městské policie Šenov (dokument PDF, 286.2 KB) SO 26.4.2019 - 21.5.2019
56 VOLBY DO EP – OZNÁMENÍ O 1. ZASEDÁNÍ OVK (dokument PDF, 220.14 KB) SO 24.4.2019 - 3.5.2019
55 Odečet stavu vodoměrů MěPOS – 7. 6.2019 a 8.6.2019 (dokument PDF, 368.06 KB) SO 24.4.2019 - 10.6.2019
54 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam (dokument PDF, 227.58 KB) SO 17.4.2019 - 20.5.2019
53 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého (dokument PDF, 975.39 KB) SO 17.4.2019 - 6.5.2019
51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v MSK (dokument PDF, 682.6 KB) FO 16.4.2019 - 16.4.2022
50 Rozhodnutí o umístěný stavby (dokument PDF, 1.83 MB) SO 12.4.2019 - 29.4.2019
49 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 397.09 KB) SO 8.4.2019 - 17.4.2019
48 PD oprava chodníku ul. Těšínská - směr Havířov (dokument PDF, 960.94 KB) OI 5.4.2019 - 21.4.2019
47 PD Chodníku ul. Těšínská - směr Bartovice (dokument PDF, 964.7 KB) OI 5.4.2019 - 21.4.2019
46 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (dokument PDF, 2.4 MB) SO 5.4.2019 - 21.4.2019
45 Dražební vyhláška č. D19126 o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák. č. 26/200 Sb. (dokument PDF, 2.5 MB) SO 5.4.2019 - 14.5.2019
44 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (dokument PDF, 1.22 MB) SO 1.4.2019 - 17.4.2019
43 Veřejná vyhláška – Zeměměřický úřad (dokument PDF, 343.39 KB) SO 29.3.2019 - 14.12.2019
42 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Petra Szegényová (dokument PDF, 359.94 KB) SO 27.3.2019 - 15.4.2019
41 FIRST RESPONDER - INFORMACE (dokument PDF, 765.48 KB) SO 27.3.2019 - 15.4.2019
40 Schválená rozpočtová opatření – 25.3.2019 (dokument PDF, 196.55 KB) FO 25.3.2019 - 31.12.2019
39 Spolu ruku v ruce – kulturní akce MSK – 11. 5. 2019 od 13 hod. (dokument PDF, 1.24 MB) SO 20.3.2019 - 13.5.2019
38 VOLBY DO EP – Oznámení o době a místě konání voleb do EP (dokument PDF, 771.08 KB) SO 19.3.2019 - 27.5.2019
37 VOLBY DO EP – Jmenování zapisovatelek OVK (dokument PDF, 218.89 KB) SO 19.3.2019 - 27.5.2019
36 VOLBY DO EP – Stanovení počtu volebních okrsků (dokument PDF, 221.41 KB) SO 19.3.2019 - 27.5.2019
35 VOLBY DO EP – Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 217.53 KB) SO 19.3.2019 - 27.5.2019
34 Oznámení zahájení územního řízení – veřejná vyhláška – „Oplocení úseku silnice I/11“ (dokument PDF, 1.73 MB) SO 18.3.2019 - 4.4.2019
33 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2019 (dokument PDF, 1.33 MB) SO 18.3.2019 - 18.6.2019
32 Oznámení, usnesení č. 240/19/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí – Rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řádu – ul. Na Sedlácích (dokument PDF, 3.25 MB) SO 18.3.2019 - 4.4.2019
31 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20120 (dokument PDF, 1.1 MB) SO 15.3.2019 - 1.4.2019
30 Rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 3.74 MB) OS 13.3.2019 - 1.4.2019
29 Oprava usnesení ev. č. 27/2019 (dokument PDF, 525.41 KB) SO 11.3.2019 - 10.4.2019
28 Silnice II/473 – rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 nad tratí SŽDC Havířov-Ostrava-Bartovice v obci Šenov (dokument PDF, 1.32 MB) SO 11.3.2019 - 18.3.2019
27 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – dražební vyhláška (dokument PDF, 2.24 MB) SO 4.3.2019 - 10.4.2019
26 Schválená rozpočtová opatření – 28.2.2019 (dokument PDF, 208.19 KB) FO 28.2.2019 - 31.12.2019
25 Rozpočtová opatření č. 4 / 2018 – Svazek obcí RSB (dokument PDF, 246.11 KB) SO 28.2.2019 - 18.3.2019
24 Souhrn výsledků 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.2.2019 (dokument PDF, 1.07 MB) SO 27.2.2019 - 18.3.2019
23 Zakázka malého rozsahu - Pronájem kopírovacího stroje (dokument PDF, 1.17 MB) SO 27.2.2019 - 18.3.2019
22 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 2.21 MB) SO 25.2.2019 - 14.3.2019
21 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2016/000343/HPS (dokument PDF, 319.2 KB) SO 21.2.2019 - 25.3.2019
20 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MeUS 00746/2019 (dokument PDF, 341.09 KB) FO 21.2.2019 - 11.3.2019
19 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Novostavba rodinného domu včetně přípojek vody ze studny, elektřiny, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do retenční nádrže s následným přepadem do vsakovací jímky, retenční nádrž, vsakovací jímka, studna a oplocení. (dokument PDF, 558.65 KB) OS 21.2.2019 - 4.3.2019
18 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 403.19 KB) SO 18.2.2019 - 27.2.2019
17 Rozhodnutí č. 55/19/VH – povolení k nakládání s pozemními vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod a podzemních vod do vod podzemních (dokument PDF, 7.74 MB) SO 15.2.2019 - 4.3.2019
16 Vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Páteřní řád tlakové kanalizace pro výhledové napojení domovních čerpacích stanic v ul. Na Šutrovině (dokument PDF, 743.75 KB) OS 15.2.2019 - 4.3.2019
15 OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ - veřejná zakázka - vyhodnocení nabídky (dokument PDF, 276.81 KB) SO 11.2.2019 - 28.2.2019
14 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB) SO 1.2.2019 - 31.12.2019
13 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – VODOTECH (dokument PDF, 311.84 KB) SO 1.2.2019 - 27.2.2019
12 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – MěPOS (dokument PDF, 442.5 KB) SO 1.2.2019 - 4.3.2019
11 Zakázka malého rozsahu - "Zpracování GIS podkladů" (dokument PDF, 1.12 MB) SO 1.2.2019 - 19.2.2019
10 Město Příbor– oznámení o konání veřejného licitačního řízení (dokument PDF, 781.37 KB) SO 25.1.2019 - 5.3.2019
09 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2018 - zákon 106/1999 (dokument PDF, 296.81 KB) SO 23.1.2019 - 11.2.2019
08 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 20.11.2018, ve věci územního plánu (dokument PDF, 284.45 KB) SO 23.1.2019 - 11.2.2019
07 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ“ (dokument PDF, 1.14 MB) OI 21.1.2019 - 7.2.2019
06 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti města Šenov v oblasti poskytování informací, zpracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 407.59 KB) SO 16.1.2019 - 4.2.2019
05 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 337.23 KB) SO 16.1.2019 - 8.2.2019
04 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozemky 5849 a 6145/2 k. u. Šenov (dokument PDF, 308.75 KB) SO 4.1.2019 - 21.1.2019
03 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) (dokument PDF, 2.27 MB) SO 4.1.2019 - 27.2.2019
02 Schválená rozpočtová opatření 1/2019 (dokument PDF, 191.28 KB) FO 2.1.2019 - 31.12.2019
01 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2021 (dokument PDF, 209.97 KB) FO 2.1.2019 - 31.12.2019

Archív