Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
27. 7. 2020

Uzavírka okružní křižovatky silnic II/479 a II/473 (křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská)


Správa silnic Moravskoslezského (SSMSK) kraje v letošním roce zahájila opravu silnice II/479 (v Šenově se jedná o ulici Těšínskou) včetně rekonstrukce kruhového objezdu v místě křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská.

Jelikož oprava silnice je financována pomocí dotačních titulů a platí zde podmínka několikaleté doby udržitelnosti projektu, po kterou budou jakékoli další zásahy do komunikace omezeny, tak město Šenov v letošním roce v předstihu realizovalo opravu a budování chodníků na ulici Těšínské.

Kromě omezení dopravy v průběhu výměny asfaltového povrchu na silnici II/479 bude mít na šenovské občany největší dopad uzavření zmíněné okružní křižovatky, která bude pro osobní i nákladní dopravu uzavřena v době od 3.8.2020 do 11.10.2020. Objízdné trasy jsou směřovány převážně na silnici I/11 („Rudná“) a stanovení dočasného dopravního značení naleznete viz. odkaz:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/952-2020/952.pdf

 

Organizace autobusové dopravy po dobu rekonstrukce

Pro zajištění autobusové dopravy v maximální míře město Šenov umožnilo investorovi akce (SSMSK) na svých pozemcích vybudovat provizorní propojovací pruh mezi ulicemi Těšínská a Kaštanová ve směru od Ostravy, který kruhový objezd míjí. Díky tomuto opatření se podařilo minimalizovat dopad rekonstrukce na autobusovou dopravu.

Oprava kruhového objezdu bude realizována ve dvou etapách s různým dopadem na autobusovou dopravu.

 

1. etapa od 3.8.2020 až 31.8.2020

V této první fázi budou dotčeny spoje linek č. 29, 874460 a 874550 jezdících po ulici Petřvaldská.  Všechny zmíněné linky budou vedeny po objízdné trase: sil. II/473 ul. Šenovská – ul. Ludvíkova – ul. Šmídova- ul. Bémova – sil. II/479 ul. Těšínská – II/473 ul. Kaštanová a zpět. Autobusové zastávky „Šenov, Petřvaldská“ a „Šenov, V Družstvu“ budou dočasně neobsluhovány.

Další dotčenou linkou bude linka č. 418, která ve směru od Havířova odbočí za zastávkou „Šenov, V Družstvu-Březová“ na ulici Březovou, poté odbočí na ulici Těšínskou a přes okružní křižovatku na ulici Kaštanovou a zpět. Autobusová zastávka „Šenov, V Družstvu“ bude dočasně neobsluhována.

Ostatních linek projíždějících přes kruhový objezd (linky č. 28, 71, 872440, 872441, 860369) se rekonstrukce nedotkne.

 

2. etapa od 1.9.2020 do 11.10.2020

V této době nedojde ke změnám ve veřejné hromadné dopravě, všechny linky budou jezdit po svých trasách po již opraveném úseku a provizorním propojení ulic Těšínská a Kaštanová.

 

O případných změnách budeme občany informovat.

 

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

Kontakty: https://mesto-senov.cz/kontakty/


 


Ilustrace kyberkriminality: osoba používající počítač, oběť phishingového útoku zadává bankovní údaje na podvodné webové stránce. V pozadí je policejní důstojník, digitální bezpečnostní symboly jako zámky a varovné signály, a grafické znázornění finanční ztráty. Na obrázku je také zmíněna kampaň #nePINdej! a webová stránka www.kybertest.cz

Kyberkriminalita: Jak se chránit před podvody a zůstat v bezpečí online

Pokračovat

Rekonstrukce silnice II/478: Spojení Vratimova a Šenova se dočká modernizace

Pokračovat
Ilustrace zobrazující skupinu dětí, které se bezpečně baví během letních prázdnin pod dozorem dospělých. Jedno dítě kontroluje kolo vybavené světly a odrazkami, další dítě s helmu a chrániči jezdí na označené cyklostezce. Třetí dítě s plovací vestou hovoří s dospělým před vstupem do vody. V pozadí dítě zajišťuje okna a dveře domu. Scéna vyzdvihuje význam bezpečnostních návyků od útlého věku.

Velké prázdniny jsou za dveřmi …

Pokračovat
Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
1 2 3 16