Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
9. 3. 2023

Varování NÚKIBu: Aplikace TikTok je riziko pro uživatele


Dovolujeme si Vám poskytnout důležité informace týkající se kybernetické bezpečnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování ohledně bezpečnostních rizik spojených s používáním aplikace TikTok. Tato aplikace sbírá velké množství dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou tyto údaje zpracovávány, vyvolává obavy o kybernetickou bezpečnost. Navíc, vzhledem k právnímu a politickému prostředí Čínské lidové republiky, jejíž právnímu prostředí je podřízena společnost ByteDance, která provozuje TikTok, je tato aplikace považována za bezpečnostní hrozbu.

Dále vám doporučujeme, abyste zvážili, zda potřebujete tuto aplikaci používat a jaká data skrze ni sdílíte, zejména pokud jste zájmovou osobou, tedy osobou s veřejnými, politickými nebo rozhodovacími funkcemi.

Tyto doporučení jsou v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, který ukládá NÚKIB mj. zajišťovat prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Varování NÚKIBu platí od okamžiku jeho vyvěšení na úřední desce a bylo vydáno v důsledku komplexní analýzy informací o aplikaci TikTok, získaných z veřejných i soukromých zdrojů.
Ředitel NÚKIBu, Lukáš Kintr, zdůraznil, že hlavním cílem varování je minimalizovat riziko negativního dopadu na fungování České republiky a naši bezpečnosti.

Děkujeme vám za pozornost a doufáme, že tato informace vám pomůže chránit vaši kybernetickou bezpečnost.

Zdroj: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Aplikace TikTok představuje bezpečnostní hrozbu (nukib.cz)
Z úřední desky NUKIB: 2023-03-08_Varovani-TikTok_final.pdf (nukib.cz)