Kde: restaurace Horakůvka

Kdy: 4. 3. 2022 v 18:00

Cena 250 Kč

Předprodej: od 2. 2. 2022 - podatelna MěÚ Šenov